VMM bouwt dijken en legt overstromingsgebieden aan in Herne en Galmaarden (Audio)

HERNE / GALMAARDEN - De Vlaamse Milieumaatschappij gaat in Herne en Galmaarden dijken bouwen rond woningen en overstromingsgebieden aanleggen om te beletten dat er opnieuw huizen  onder water lopen door overstromingen.

Uit de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat er in 30 jaar tijd vijf zware overstromingen waren in de Markvallei waarvan de zwaarste in 2010 waarbij bijna het hele dal onder water liep.

Na de overstromingen van 2010 zijn, onder impuls van de burgemeesters Kris Poelaert en Pierre Deneyer, alle betrokken partijen zoals de gemeenten Galmaarden en Herne, de Vlaamse Milieumaatschappij en de administratie van natuur, landbouw  en ruimtelijke ordening het eens geraakt over maatregelen die de twee gemeenten zo veel mogelijk kunnen beschermen.

Er komen in Herne en Galmaarden dijken die in beide gemeenten respectievelijk  10  en 32 huizen moeten beschermen tegen het wassende water. Door het aanleggen en vergroten van enkele gecontroleerde overstromingsgebieden in beide gemeente zal het waterpeil in Herne en Galmaarden tot een halve meter lager liggen bij overstromingen.

Deze ingrepen zijn het resultaat van een grensoverschrijdend overleg waarbij naast de gemeenten Herne en Galmaarden ook de provincies Vlaams-Brabant en Henegouwen betrokken werden. Zo werden er langs de Mark in Henegouwen intussen al twee gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd waardoor het overstromingsrisico in Herne en Galmaarden verkleind tot één kans op 100 jaar.

Er kan in principe volgend jaar al begonnen worden met de indijking van de bedreigde woningen in beide gemeente en wellicht een jaar later gevolgd door de uitdieping van de gecontroleerde overstromingsgebieden.

De plannen worden nu aan de bevolking voorgelegd en worden pas definitief na overleg met de aangelande bewoners. Er was dinsdagavond een info-avond in Galmaarden. De infoavond in Herne gaat door op donderdag 24 mei om 20 uur in de Katholieke Kring.

Audio : Gesprek met Koen Martens van de Vlaamse Milieumaatschappij


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?