Vlotter fietsen van Dworp naar het Provinciedomein van Huizingen

De Alsembergsesteenweg (N231) in Dworp ligt er van aan Boelekewis tot in het centrum slecht bij. Soms werden al stukken aangepakt, zoals aan Boelekewis zelf, maar het verdere tracé bleef onaangeroerd. “Dat verandert nu”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De buurt klaagt al lang over geluidshinder en trillingen. Daarnaast kan ik zelf getuigen dat ook het fietspad in slechte staat is. We investeren in heel Vlaanderen, dus ook in Beersel. Daarom worden de rijweg en het voet- en fietspad dit najaar aangepakt.”

Asfalteringswerken laatste week van november: rijweg 4 dagen afgesloten

Binnen dezelfde werfzone waar het fiets- en voetpad aangepakt wordt (800m) maakt AWV van de gelegenheid gebruik om ook de rijweg voor het autoverkeer een onderhoudsbeurt te geven. De toplaag en onderlagen van het asfalt worden één per één afgefreesd en vernieuwd. Hiervoor zal de rijweg 4 dagen afgesloten worden en volgt iedereen onderstaande omleiding via ‘Bruineput’.

Centrum Dworp blijft open voor lokaal verkeer, omleiding fietsers wordt nog bekeken

Tijdens de uitvoering van de werken zullen de automobilisten in de rijrichting van Halle en het op- en afrittencomplex van de Ring rond Brussel (R0), omgeleid worden via de “Bruineput", m.a.w. via de Lotsesteenweg, Batenborg, Menisberg en de Henri Torleylaan. Belangrijk: Batenborg wordt even éénrichtingsverkeer richting Menisberg. Het andere verkeer volgt de Menisberg verder via de Kesterbeeklaan en neemt de brug over de R0 om zo de Lotsesteenweg te bereiken.

Het autoverkeer in de rijrichting van het centrum van Dworp zal de Alsembergsesteenweg kunnen blijven gebruiken zoals gewoonlijk, zonder omleidingen. Tijdens de asfalteringswerken in de laatste week van november zal iedereen de omleiding ‘Bruineput’ 4 dagen lang moeten gebruiken.

De fietsers zullen waarschijnlijk, in tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd werd, niet via de Bruineput omgeleid worden maar via de Oude Baan, de Beukenlaan en de Hanenbosweg (zijstraten ten noorden van de gewestweg), en ten slotte te voet over het trottoir langs de zuidkant van de gewestweg. AWV bekijkt deze omleiding de komende dagen nog met het gemeentebestuur van Beersel. [Lees : "Onaanvaardbare omleiding jaagt fietsers de steile Bruineput op"]

Planning kan nog wijzigen

Het kan zijn dat er een tijd minder activiteit op de werf zichtbaar is. Dat komt omdat het 800 meter lange nieuwe verhoogde fietspad met greppel en boordsteen de tijd nodig heeft om uit te harden en de nieuwe asfaltering om af te koelen. Aangezien er bij regenweer niet geasfalteerd kan worden, is het mogelijk dat de planning van de werken nog verandert.

De werken duren ongeveer vier weken. Bij wijzigingen in die planning, of bij ander belangrijk nieuws, zal AWV op de website www.wegenenverkeer.be/beersel een ‘update’ plaatsen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?