Vleugel Dominicanessen gaat naar integratie mensen met beperking

De gemeente Herne zoekt partners om een sociale functie te geven aan het bijgebouw van het Dominicanessenklooster. Het hoofdgebouw wordt gebruikt voor gemeentelijke en OCMW-dienstverlening. Voor het bijgebouw wil het gemeentebestuur samen werken met één of meerdere externe partners.

De gemeente wil dit stukje erfgoed na enkele jaren van leegstand in ere herstellen door er een sociale functie aan te geven. In een eerste fase wordt een deel van het bijgebouw ter beschikking gesteld via een 15-jarige concessie van openbaar domein.

Het college van burgemeester en schepenen deed ondertussen een informele marktverkenning rond de herbestemming van deze infrastructuur. Nu wordt een openbare oproep gelanceerd waarbij organisaties of personen een project met een sociale invulling kunnen voorstellen.

De gemeente denk aan een project dat gericht is op de maatschappelijke integratie en de individuele ontwikkeling van personen met een beperking. De kandidaten moeten een vernieuwend project rond activiteiten voor personen met een beperking realiseren dat aansluit bij een lokale dynamiek van solidariteit en dialoog.

Het project moet bestaan in het uitbouwen van activiteiten en infrastructuur voor personen met een beperking van de lokale gemeenschap. Het project moet zich dus in hoofdzaak richten tot personen woonachtig in Herne en omliggende gemeenten. Mede door de stedenbouwkundige beperkingen moet het project kaderen in de non-profit sector. De organisatie die uiteindelijk de uitbating krijgt toegewezen zal de locatie op eigen risico uitbaten en het pand renoveren.  Deze oproep past binnen de visie van het gemeentebestuur om personen met een beperking te ondersteunen via een waardevolle dagbesteding.

Een bezoekers dag wordt georganiseerd op 7 april 2017 van 13 tot 15 uur. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via gemeentebestuur@herne.be.

Kandidaatstellingen en biedingen moeten gebeuren volgens de modaliteiten vermeld in de concessienota en via het inschrijvingsformulier dat ter beschikking wordt gesteld (hyperlink naar het inschrijvingsformulier toevoegen) en dit uiterlijk op 2 MEI 2017 om 11uur op volgend adres: College van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne. 

Meer info: Concessionaris voor Dominicanessenklooster


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?