Vlaanderen neemt Vlaams-Brabantse CO2-calculator voor scholen over

De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een CO2-calculator voor haar Milieu Op School (MOS)-werking. De Vlaamse overheid is bereid om dit Vlaams-Brabants instrument over te nemen en verder te ontwikkelen voor alle scholen in Vlaanderen.

De CO2-calculator is een website waarmee leerlingen van de derde graad basisonderwijs op een kindvriendelijke en didactisch onderbouwde manier de impact van specifieke acties op de vermindering van CO2-uitstoot kunnen laten berekenen. Ook is het mogelijk om de evolutie van de CO2-uitstoot in verloop van tijd te bepalen en om te kunnen vergelijken met andere scholen.

‘Omdat deze calculator, die we in 2016 voor onze provinciale werking ontwikkeld hebben, ook interessant is voor scholen buiten onze provincie, toonde Vlaanderen interesse. Ze zijn bereid om dit instrument vanaf januari 2020 over te nemen, verder te beheren en te financieren. We zijn uiteraard fier dat Vlaanderen een Vlaams-Brabants product wil overnemen en opschalen’, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

Er zijn nu al reeds 170 scholen buiten Vlaams-Brabant die gebruik maken van de CO2-calculator.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?