Vlaanderen geeft subsidies voor 15 nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen in Halse kinderopvang

De vraag naar extra gesubsidieerde plaatsen in de kinderopvang is ook in Halle heel groot. De stad is daarom heel tevreden dat de Vlaamse regering in bijkomende opvangplaatsen voor baby’s en peuters investeert. De stad Halle zet mee haar schouders onder een nieuwe uitbreidingsronde. Daardoor komen er 15 inkomensgerelateerde plaatsen bij. Bij deze plaatsen wordt de prijs van de kinderopvang berekend volgens het inkomen van de ouders.

Oproep aan kinderopvanginitiatieven

Het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid nodigt kinderopvanginitiatieven uit om een subsidieaanvraag in te dienen tijdens deze uitbreidingsronde voor kinderopvang. De stad Halle adviseert als lokaal bestuur het Agentschap bij de evaluatie van de aanvragen.
Tot 30 maart 2021 kunnen bestaande en nieuwe kinderopvanginitiatieven een aanvraag indienen om subsidies te krijgen voor de nieuwe opvangplaatsen. Die aanvraag moet worden gestuurd naar het Agentschap Opgroeien, en ook naar de dienst Jeugd en Onderwijs van de stad Halle.

De dienst zal de subsidieaanvragen aftoetsen aan vijf objectieve criteria:

  • Het opvanginitiatief werkt nauw samen met de lokale overheid om de ouders een optimale dienstverlening te bieden.
  • Het opvanginitiatief is gelegen in een buurt waar nood is aan opvangplaatsen.
  • Het opvanginitiatief heeft een flexibel aanbod voor ouders.
  • Het opvanginitiatief wordt snel gerealiseerd.
  • Het opvanginitiatief biedt betaalbare en toegankelijke kinderopvang aan.

Uiterlijk tegen 28 april 2021 brengt de stad haar advies over de ingediende aanvragen uit bij het Agentschap Opgroeien. Nadien zal het Vlaamse Agentschap Opgroeien beslissen aan wie de subsidie toegekend wordt.

Meer info over deze uitbreidingsronde in de kinderopvang vind je op de website van de stad Halle: https://www.halle.be/menu/kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang/professioneel-kinderopvang.

De stad blijft ook zelf inzetten op de realisatie van meer kinderopvang. Zo breidt Halle  binnenkort haar eigen kribbe uit en gaat de stad samenwerkingen aan met de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?