Vlaamse Regering keurt herinrichting Manchestersite principieel goed

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven voor de verdere herinrichting van de Manchestersite in Huizingen. De bedoeling is om op de site een bedrijvenzone te ontwikkelen en ruimte te bieden aan een industriële brouwerij. Er zal nu een inspraak- en informatiemoment worden georganiseerd.

Om verlaten en vervuilde bedrijventerreinen een nieuwe functie te geven sluit de Vlaamse Regering Brownfieldconvenanten af. Projectontwikkelaars en investeerders krijgen zo de kans om dergelijke terreinen nieuw leven in te blazen en de ruimtedruk te verminderen. Voor de Manchestersite in Huizingen is zo’n convenant afgesloten. Wie een brownfieldconvenant afsluit, geniet van fiscale voordelen (registratierechten, planbatenheffing, leegstandsheffing) en krijgt professionele begeleiding van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Het gaat in Huizingen om een terrein van ruim 7 hectare waar vroeger een papierfabriek gevestigd was. Op een deel van de site is al een park aangelegd door de gemeente Beersel en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant.

De oude fabrieksgebouwen zijn ondertussen verkocht om er in de toekomst met een privé-partner plaats te bieden aan een industriële brouwerij, ruimte voor bedrijfsseminaries, restaurant en een administratief gedeelte. Het gaat deels om een renovatie en deels om een uitbreiding met respect voor de oude architectuur. Daarnaast komt er in samenwerking met de projectvennootschap Park Neerdorp een duurzaam bedrijventerrein van 4 hectare. Bij de herontwikkeling gaat er aandacht voor verbindingen voor fietsers en voetgangers, de doortrekking met de Molenbeek en de opvang van waters via waterbuffers.

Het ontwerp van de plannen krijgt nu groen licht van de Vlaamse Regering. Daardoor kan er op korte termijn een inspraak- en informatievergadering worden georganiseerd.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Vlaanderen kiest ervoor om braakliggende industrieterreinen een nieuw leven te geven. Zo kunnen we de schaarse ruimte beter benutten. De Manchestersite in Huizingen biedt op dat vlak ook kansen. Er is al ruimte gemaakt voor groen. De verdere invulling bestaat uit de komst van een bedrijvenzone en een oude industriële brouwerij. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant werkt daarvoor samen met privé-partners.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?