Vlaamse regering erkent “Langdurige overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016” als algemene ramp

In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 verschenen waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016, als algemene ramp wordt beschouwd. De geografische uitgestrektheid van de ramp wordt afgebakend tot alle Vlaamse gemeenten en steden, waaronder dus ook Halle. Dit betekent dat als je schade geleden hebt, je vanaf nu een schadedossier kan indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

 Aangifte

De schadeaangifte dient te gebeuren met de officiële aanvraagformulieren. Je kan ze downloaden op de website van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of bekomen op aanvraag bij:

 Elke aanvraag/dossier moet met een aangetekend schrijven in tweevoud, uiterlijk op 31 januari 2017 ingediend worden bij het Vlaams Rampenfonds, Boudewijnlaan 30 bus 48, zone 4c te 1000 Brussel.

Om geldig te zijn moet het dossier het volgende bevatten:

  • de ingevulde officiële formulieren
  • alle gevraagde bijlagen
  • kostenramingen en foto’s

 Volgens de wet van 17 september 2015 zit in alle woonverzekeringspolissen (brand – eenvoudige risico’s) verplicht de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen zoals overstromingen opgenomen.

Slechts in uitzonderlijke gevallen komt het Rampenfonds nog tussen:

  • schade aan goederen die geen eenvoudig risico inhouden;
  • schade aan de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen;
  • schade aan de voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport;
  • schade aan de goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer.  Het gaat om slachtoffers die op de dag van de ramp een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp ontvingen of die in aanmerking konden komen voor het verkrijgen van een leefloon of een gelijkwaardige hulp.
  • schade aan de openbare domeingoederen.

 

Info:   - Vlaams rampenfonds | T 02 553 50 10 | rampenfonds@vlaanderen.be | https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

          - dienst communicatie en secretariaat, Ben Steenhouwer | T 02 365 96 03 |           ben.steenhouwer@halle.be

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?