Vlaamse Rand krijgt er 46.000 bomen bij

De Vlaamse Rand rond Brussel krijgt er dit jaar ongeveer 46.000 jonge bomen bij. Dat is goed voor 81 hectare, verspreid over 24 projecten.

Verenigingen en lokale besturen

Zowel (natuur)verenigingen als lokale besturen zetten hun schouders onder de aanplant van de bomen en het creëren van meer toegankelijke natuur. De Vlaamse Regering maakt hiervoor 3,5 miljoen euro vrij. Dat blijkt uit het antwoord van één van de bevoegde ministers, Ben Weyts (N-VA) op de vraag van zijn partijgenote, Inez De Coninck (N-VA), parlementslid en burgemeester van Opwijk.

"Ik ben verheugd. Investeringen in een groenere Vlaamse Rand zullen lonen", aldus De Coninck. Uit de projecten die werden ingediend door de lokale besturen en verenigingen werden er 24 weerhouden. Deze projecten ontvangen tot 50% van de aankoopprijs van het terrein waar de bomen geplant zullen worden en tot 80% van de werken voor een groene en toegankelijke inrichting.

Genieten van groen in eigen regio

"De Vlaamse rand staat bekend om zijn prachtige parken en glooiende landschappen. Sinds de coronapandemie hebben vele Vlamingen de natuur in eigen gemeente of streek herontdekt. Dankzij de aanplant van extra bomen zal men nog meer kunnen genieten van het groen in eigen regio", besluit parlementslid Inez De Coninck.

Naast deze 46.000 bomen werden er in het kader van de Gordel ook nog 7.500 bomen geplant.

 

Overzicht van de projecten: 

Gemeente Linkebeek wil 8 percelen natuurlijk inrichten om een parelsnoer van ‘groene kamers’ te vormen. De gemeente creëert daarmee in totaal 7,4 hectare aan toegankelijk groen met ook een habitatversterking voor de zeldzame vroedmeesterpad.

Gemeente Ternat maakt samen met het OCMW en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei werk van de eerste volwaardige natuurbegraafplaats (0,8 hectare) op haar grondgebied. Deze komt naast de bestaande begraafplaats en creëert een groene stapsteen tussen Hertigembos en de vallei van de Bellebeek.

Gemeente Opwijk koopt 8 hectare weiland aan de rand van het Broevinkbos met het oog op bosuitbreiding. Een verbindingspad zorgt op termijn voor een toegankelijk wandelparcours in dit boscomplex.

Gemeente Merchtem gaat 2 bossen nabij de kern van Brussegem natuurlijk inrichten en koopt een bosje van 80 are aan als rustplek. De inrichting van de buurtweg richting Romeinse Baan zorgt voor een nieuwe recreatieve verbinding. Het bosje aan de Drinkeling wordt verdubbeld dankzij een uitbreiding van 1,6 hectare en voor recreanten ingericht.

Gemeente Wemmel gaat de groenpolen ‘Reekbeek’ en ‘Wemmelse Motte’ versterken enop een natuur- en recreatieve manier met elkaar verbinden. Het koopt in dat kader 4,2 hectare aan in de vallei van de Maalbeek voor onder meer bosuitbreiding.

Natuurpunt vzw

 • Koopt Peerdsbroeken aan op de grens tussen Asse en Affligem. Het wil daarmee een populieren privébos van bijna 8 hectare omvormen tot een toegankelijk gebied met belangrijke natuurwaarden.
 • Zal op enkele voormalige landbouwpercelen in Tervuren zo’n 0,67 hectare bos aanplanten als een nieuw stukje toegankelijke natuur tussen natuurgebieden Plateau van Duisburg en Twaalfapostelenbos.

Gemeente Overijse koopt 8,5 hectare bos aan nabij het centrum en het jeugdverblijfcentrum ‘de Hagaard’ om het voor een groot deel toegankelijk te maken, inclusief een natuurleerpad en een speelbos.

Gemeente Hoeilaart

 • Zorgt voor een groenere en avontuurlijkere inrichting van een bestaande hondenlosloopzone. Het gaat ook een aansluitende zone van 0,65 hectare langs het containerpark groen inrichten en verbinden met wandelpaden en de aangrenzende boskernen.
 • Gaat de stationsomgeving van Groenendaal vernieuwen. De parking van het stationsplein wordt onthard en ingericht als een toegankelijk groengebied van zo’n 1 hectare. De NMBS zal de bestaande parkeerplaatsen herlokaliseren naar de westzijde van het stationsplein. Een nieuw groen wandelparcours langs het spoor zal het plein met het Zoniënwoud verbinden.

Gemeente Lennik koopt in totaal 5 hectare strategisch gelegen gronden aan om uit te bouwen tot publiek toegankelijke ruimten. Dit past in het ‘groene hoefijzer’ waarmee de gemeente meer ademruimte wil geven aan de Molenbeek. Natuur en water worden verweven tot een toegankelijk groenblauw netwerk vertakt over het hele grondgebied.

Gemeente Beersel zal een landschapsbufferpark ontwikkelen tussen bedrijvenzone Laekebeek en de woonomgeving van Lot. De gemeente zal in dat kader de subsidie gebruiken om in totaal 6,55 hectare te verwerven.

Woonzorgcentrum Zonnestraal vzw verwierf gronden naast haar domein in Lennik en gaat deze met de subsidie inrichten als een publiek toegankelijk natuur- en belevingspark, inclusief mentale rustpunten en sportieve en avontuurlijke uitdagingen.

Gemeente Tervuren koopt 11 percelen van in totaal ca. 1,4 hectare in de Hertenbergstraat om te bebossen of in te zetten voor natuurontwikkeling. Een ontsluiting voor wandelaars is voorzien en ook de vzw Loki (onderdeel scouts en gidsen Tervuren) krijgt er een plekje. De site zal de open ruimteverbinding tussen Park van Tervuren en Zoniënwoud versterken.

Stad Halle

 • Koopt 4,4 hectare aan die cruciaal zijn om het Zennepad en de natuurontwikkeling van het landschapspark Halle te realiseren.
 • Zal de subsidie ook gebruiken om de Zenneweide in te richten als een natuurpark van 8 hectare dat aansluit op de woonkern van Lembeek en het kanaal.
 • Zal ook een aansluitend perceel van 2,1 hectare aankopen dat nu eigendom is van de Kerkfabriek. Zo ontstaat er één aaneengesloten projectgebied.

Regionaal Landschap Dijleland zal samen met de dorpsraad Terlanen (Overijse) een weiland van 0,26 hectare ten noorden van de Kleine Lane natuurlijk inrichten en ontsluiten als rust- en ontmoetingsplek in de Laanvallei. De historische bakoven op deze site wordt gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen.

Gemeente Drogenbos gaat 1,35 hectare verwerven om een publiek toegankelijk natuurpark te realiseren voor de Boomgaardwijk.

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

 • Wil met de ‘landschapskamers Ruisbroek’ een landschapsparkbos realiseren. In dit grote gebied met gedegradeerde natuur, kan een bos met een belangrijke natuurwaarde tot stand komen.
 • Zal in het centrum van Vlezenbeek 0,8 hectare aankopen aanpalend aan de pastorij en de gemeenteschool. De Vogelzangbeek die nu verborgen en anoniem door het centrum stroomt, zal in die zone beter tot haar recht komen.
 • Gaat ruim drie hectare aanpalende percelen aankopen in het Damiaanpark. De gemeente wil daarmee een groter aaneengesloten geheel ontwikkelen tot een publiek toegankelijk ‘natuurpark’.
 • Koopt een weiland aan de Wipweide om het binnengebied van het centrum van Sint-Pieters-Leeuw kwalitatiever en aangenamer te herinrichten.

Stad Vilvoorde zal in het noorden van het grondgebied samen met een privépartner (Engie) met het project ‘Asiat-Darse’ een nieuw toegankelijk groengebied van ca. 5 hectare realiseren in een sterk verstedelijkt gebied.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?