Vlaamse gemeenten kunnen Vivaqua verlaten

De Raad van Bestuur van de Brusselse waterintercommunale Vivaqua heeft beslist dat alle Vlaamse gemeenten die dat willen de intercommunale voor eind dit jaar kunnen verlaten. Eerder verzette Vivaqua zich fors tegen dat vertrek. Hierop riep het Vlaams Parlement, op initiatief van N-VA, een belangenconflict in.

Luc Deconinck, N-VA-burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, een van de Vlaams-Brabantse gemeenten die willen uittreden, spreekt van een correct akkoord met respect voor elkaars belangen. Vivaqua verenigt 38 gemeenten, waarvan 15 Vlaamse. Maar de 6 deelnemende Brusselse gemeenten zijn hoofdaandeelhouder, waardoor zij er ook aan de touwtjes trekken. “Het was niet evident om Vivaqua tot onderhandelen te brengen, sedert het belangenconflict is dit gelukt en zijn de onderhandelingen correct verlopen met het vertrek van de Vlaamse gemeenten die dat willen.”

Overwicht

Willy Segers, Vlaamse Parlementslid voor N-VA en burgemeester van Dilbeek, onderstreept dat Vivaqua krachtens een Vlaams-Brussels samenwerkingakkoord uit 2014 over de grensoverschrijdende intercommunales weliswaar verplicht was om de Vlaamse gemeenten die dat wilden uit te laten treden. “Maar gezien het Brusselse machtsoverwicht binnen Vivaqua hadden de Brusselaars dit zonder het belangenconflict nooit toegestaan.” [Archief : Vlaamse gemeenten willen weg bij Vivaqua]

Bart Nevens, Vlaams Parlementslid voor N-VA en eerste schepen in Kortenberg, is blij dat de uittredende Vlaamse gemeenten niet mee zullen moeten opdraaien voor de enorme schuldenlast van Hydrobru, een andere Brusselse waterintercommunale, waarmee Vivaqua gaat fusioneren. “Hydrobru zeult een schuldenberg van 600 miljoen euro mee en staat voor zware investeringen in haar compleet verouderd drinkwaternet.”

Ontsnapping

Lieve Maes, Vlaams Parlementslid voor N-VA uit Zaventem, besluit dat de inwoners van de Vlaamse gemeenten die uittreden blij mogen zijn. “De inwoners uit de Vlaamse Rand ontsnappen aan een substantiële achteruitgang van de aan hen geleverde diensten. Gezien de schuldenlast en de investeringsnood van Hydrobru, vormt de fusie tussen de twee Brusselse drinkwatermaatschappijen gewoon de voorbode van verwaarlozing van investeringsnoden in de Vlaamse gemeenten, nog versterkt door een verzwakking van hun stem na de fusie.”

Lees ook :

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?