Stad Halle treedt uit de vennootschap van intercommunale Vivaqua

De stad Halle is lid van de intercommunale Vivaqua. Vivaqua is een gewestoverschrijdende intercommunale die in Halle voornamelijk zorgt voor de levering van drinkwater en het uitvoeren van werken aan de drinkwaterleiding via de IWVB. Vivaqua is actief in 38 gemeenten uit de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel-Hoofstad. De stad Halle bezit 0,96% aandelen. De meerderheidsaandeelhouder met 80,76% zijn 6 Brusselse gemeenten.

Het toezicht op deze intercommunale wordt uitgeoefend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“Voor de stad Halle is het niet langer gunstig om vennoot van Vivaqua te blijven omdat Vivaqua voortaan exclusief onder de wetgeving en het toezicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt. De inspraakmogelijkheden en beslissingsbevoegdheden van Halle en de andere Vlaamse gemeenten uiterst beperkt zijn binnen Vivaqua. Er is vrees , dat door de voorgenomen fusie met de Brusselse Intercommunale Hydrobru de vennoten van Vivaqua mee zullen opdraaien voor de schuldenlast en het aandeelhouderschap van de Vlaamse gemeenten nog vermindert”, zegt burgemeester Dirk Peeters.

De stad wil daarom gebruik maken van het recht tot uittreding. “De gevolgen hiervan zijn dat de installaties (waterleidingen, pompstations,…) die exclusief voor de stad Halle gebruikt worden en het personeel dat verbonden is aan de overgenomen activiteit moeten overgenomen worden door de stad. Er moet  een regeling getroffen worden voor de gemeenschappelijk gebruikte installaties. En de stad Halle krijgt haar aandeel uitbetaald, dit is 4.527.026 €.

Door de uittreding uit Vivaqua komt de drinkwatervoorziening niet in gevaar. De gemeenteraad heeft aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging gegeven om alle vereiste stappen te ondernemen voor de uittreding.

Bye bye Vivaqua: N-VA Halle krijgt gelijk!

De stad Halle heeft beslist om uit de intercommunale Vivaqua te stappen. “Niks te vroeg”, reageert N-VA Halle gemeenteraadslid Mark Demesmaeker. “Onze fractie agendeerde die uitstap ruim anderhalf jaar geleden al, maar het stadsbestuur bleef al die tijd doof voor onze vraag. Nog maar eens een pijnlijke illustratie van het gebrek aan daadkracht van de huidige meerderheid.”

Nochtans zijn de redenen waarom N-VA destijds de kat de bel aanbond al die tijd niet veranderd. Problemen rond de taalwetgeving, het niet respecteren van taalvoorwaarden, gebrek aan transparantie, het niet naleven van het samenwerkingsakkoord dat tussen de gewesten is afgesproken, hoge facturatieprijzen, benoeming van directieleden… De lijst is eindeloos. Tot overmaat van ramp wil Vivaqua ook nog eens fuseren met het noodlijdende Hydrobru, een andere intercommunale die drinkwater verdeelt en regen- en afvalwater afvoert. Door die fusie zou Vivaqua ook 500 miljoen euro schulden erven van Hydrobru.

“Een factuur die in geen geval mocht doorgeschoven worden naar Halle en de andere Vlaamse gemeenten die nog in Vivaqua zitten”, zegt Demesmaeker. “Ik ben dan ook bijzonder blij dat er met de uittreding eindelijk een einde komt aan het gebrek aan solidariteit met de andere Vlaamse gemeenten als Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek. Die hadden namelijk al veel langer beslist om de uittreding op te starten.”

Bedoeling is dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeenteraad nu groen licht krijgt om de nodige stappen te zetten om uit Vivaqua te treden. Dat betekent dat er een aantal praktische modaliteiten moeten vervuld worden. Zo moet het aandeel dat de stad wettelijk toekomt na haar uittreden berekend worden. En natuurlijk moet ook de continuïteit van de drinkwaterlevering gegarandeerd blijven. “Wij zullen daar vanuit de N-VA fractie met argusogen op toekijken, in het belang van onze burgers”, besluit Demesmaeker.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?