Vlaams regeerakkoord geeft nieuwe invulling aan provincies

VLAAMS-BRABANT - ‘In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord staan zowel positieve als negatieve maatregelen voor de provincies’, zegt eerste gedeputeerde Monique Swinnen. ‘We zijn tevreden met het behoud van de provincie als democratisch verkozen bestuur. Maar betreuren ook het verlies van persoonsgebonden materies’.

Provincie behoudt en verliest bevoegdheden

Het regeerakkoord bepaalt dat, vanaf de volgende legislatuur in 2018, het aantal gedeputeerden teruggebracht wordt van 6 tot 4 en dat het aantal provincieraadsleden gehalveerd wordt, in verhouding tot het bevolkingsaantal.

Grondgebonden materies, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit of waterlopen, worden herbevestigd als provinciale bevoegdheden. Persoonsgebonden materies, zoals welzijn, jeugd, sport of cultuur, worden verder afgebouwd.

Door het schrappen van het provinciefonds moet de meerjarenbegroting opnieuw bekeken worden. De provincie zal ook terugtreden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Focus op Vlaamse Rand

De positie van de Vlaamse Rand is een belangrijk thema voor de nieuwe Vlaamse regering. Ze zal er zwaar op inzetten, samen met partners, waaronder de provincie Vlaams-Brabant.  ‘Zo werd Vlabinvest herbevestigd als een opdracht voor de provincie. Ook komt er een nieuw instrument, het Vlabzorginvest, voor de aankoop van gronden voor welzijnsinitiatieven. We werken al 10 jaar aan het inhalen van de welzijnsachterstand in de Rand en zijn blij dat dit door Vlaanderen gehonoreerd wordt’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?