Vlaams Parlement bespreekt de toekomst van De Gordel

REGIO - In de  commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media bevroegen verschillende parlementsleden Vlaams minister van Sport Muyters (N-VA) over de toekomst van De Gordel. Het Vlaams-getinte initiatief dat sinds de splitsing van B-H-V haar officiële bestaansreden verloor bood voldoende reden tot vuurwerk.

Na het kritische spervuur van de parlementariërs, met ex-judoka Ulla Werbrouck (LDD) op kop, sprak minister Muyters klare taal, maar bleef hij zeer beknopt. De minister benadrukte ten stelligste dat hij nog nooit betrapt was op een uitspraak die het verdwijnen van De Gordel als een optie zag. “Of de vorm dezelfde blijft is iets anders, maar er is geen twijfel van mijn kant dat De Gordel zou kunnen verdwijnen”. Morgen legt Muyters op de Vlaamse ministerraad een conceptnota voor aan de Vlaamse regering, waaraan hij met zijn partijgenoot Geert Bourgeois (N-VA, onder meer bevoegd voor de rand rond Brussel). Werbrouck en Lenniks raadslid Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) drongen met klem aan op meer informatie, maar bleven grotendeels op hun honger zitten.

Tom Dehaene, provinciaal deputée voor CD&V ( zoon van ex-premier Jean-Luc Dehaene), had zich recent nog pessimistisch uitgelaten over de situatie rond De Gordel. Hij werd meermaals geciteerd door de aanwezige commissieleden, maar de spanning werden tijdelijk bezworen door minister Muyters door zoals gezegd een klein tipje van de sluier op te lichten. Dat de organisatie van Bloso overgeheveld zou worden naar de provincie Vlaams-Brabant en de vzw. De Rand werd ook weinig enthousiast onthaald door de parlementariërs. De boodschap was dat hier voldoende middelen tegenover moesten staan vanwege de Vlaamse regering, en dat de intentie van Bloso om de Gordel te herleiden tot een evenement in hun provinciaal domein Hofstade onaanvaardbaar was.

Een beetje geschiedenis

De kaarten liggen niet erg goed voor de toekomst van De Gordel. Het sportevenement werd in 1981 opgericht in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode, waar het evenement niet meer welkom was op de editie van 2012 (de gemeenteraad stemde het trefpunt weg ondanks verwoed protest van het lokale Taal Aktie Kommitee). In de nasleep van het ter ziele gegane Egmontpact (waarin verhoudingen tussen de taalgemeenschappen beschreven werden, 1977) werd destijds een nieuwe manier gezocht om het Vlaamse karakter van de rand rond Brussel te benadrukken.  In 2012 werd de 32e uitgave van dit evenement bestempeld als zijnde “de laatste in haar huidige vorm” door Bloso-voorzitster Carla Galle. De neergang van Franstalige lijsten in de 6 faciliteitengemeentes rond het Brussels Gewest bevestigt dat de intentie van De Gordel stilaan van minder belang wordt. Toch zijn de meeste Vlaamse parlementariërs (van links tot rechts) in de commissie van Sport het roerend met elkaar eens over het voortbestaan van het fiets- en wandelevenement. Bevoegd minister Philippe Muyters benadrukte vorig jaar in diezelfde commissie van Sport al dat het facet sportparticipatie volstaat om De Gordel niet uit het raam te gooien, maar bood nog geen garanties voor de editie van 2013. Er werd toen al onder meer getwijfeld aan het partnerschap met Bloso.

(Foto : www.n-va.be)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?