Vlaams geld voor zonneboiler op Campus Parnas

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 91 klimaatvriendelijke investeringsprojecten goedgekeurd, voor een totaal van bijna 12 miljoen euro subsidie. Het geld gaat onder andere naar Odisee Hogeschool campus Parnas in Dilbeek.

Met de investering van de Vlaamse regering kunnen 18 hogescholen en universiteiten voor het tweede jaar op rij met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds extra investeren in energiebesparende maatregelen. Het is één van de 11 grote klimaatacties waartoe de onderwijssector zich engageert, zoals afgesproken op de Vlaamse Klimaat- en Energietop begin december 2016.

Concreet zal de Odisee hogeschool in op campus Parnas in Dilbeek een zonneboiler installeren en plaatst de Vrije Universiteit Brussel op twee locaties (Jette en Elsene) een warmtepomp. Bij andere projecten gaat het voornamelijk om het plaatsen van nieuwe ramen, een nieuwe verwarmingsketel of het isoleren van daken, muren of vloeren. Door minder energie te verbruiken daalt de CO2-uitstoot.

Na deze tweede oproep (de eerste oproep vond in het najaar van 2016 plaats) werden er 107 energie-efficiëntieprojecten ingediend. 91 projecten werden door een onafhankelijke jury geselecteerd om gesubsidieerd te worden. Het gaat om die schoolbouwprojecten die voor de grootste CO2-reductie op 15 jaar (technieken)  of 35 jaar (gebouwen) tijd zorgen. Een project kan voor maximaal 50 % gesubsidieerd worden met een plafond van 1.500.000 euro per onderwijsinstelling. De klimaatvriendelijke ingrepen gebeuren in 2018 en 2019.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Ook het hoger onderwijs in Vlaanderen heeft een uitgebreid onderwijspatrimonium en dus een groot potentieel om energie te besparen. Een jaar geleden hebben we al 86 energiebesparende maatregelen in het hoger onderwijs gesubsidieerd. Vandaag keuren we opnieuw 91 energie-efficiëntieprojecten goed, voor een totale subsidie van bijna 12 miljoen euro. Daarmee wordt de uitstoot van CO2 met maar liefst 4.500 ton verminderd en draagt het hoger onderwijs bij tot een schoner klimaat.”

(Foto : lees ook : Campus Parnas krijgt grondige make‐over)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?