Vlaams-Brabant telt 175 nationaliteiten

VLAAMS-BRABANT - De provincie Vlaams-Brabant heeft een nieuwe studie gemaakt over de minderheden op haar grondgebied. ‘Minderheden in Vlaams-Brabant’ toont aan dat het profiel van de minderheden zeer divers is. Er wonen niet minder dan 175 nationaliteiten in Vlaams-Brabant. Deze bevolkingsgroepen zijn overwegend jonger dan de Belgische en hun socio-economische positie is minder gunstig

Vlaams-Brabant is, als kruispunt van vele werelden, een regio met een zeer diverse bevolking. Die groeiende diversiteit stelt de samenleving, lokale besturen en voorzieningen voor nieuwe uitdagingen. Het vraagt om een beleid aangepast aan steeds nieuwe vragen en noden. Om de lokale besturen en voorzieningen de nodige informatie hierover te bezorgen, brengt de provincie Vlaams-Brabant een nieuwe studie over minderheden uit.

Minderheden in Vlaams-Brabant zijn een gegeven in beweging. Nieuwe nationaliteiten vestigen zich er bijvoorbeeld door de toetreding van landen bij de EU of omdat mensen op de vlucht gaan voor geweld. Ook de veranderende bevolkingssamenstelling van Brussel komt tot uiting in de migratiestroom van Brussel naar Vlaams-Brabant.

"Ons steunpunt sociale planning volgt alle evoluties op en bundelt de gegevens in een nieuw dossier ‘Minderheden in Vlaams-Brabant", zegt gedeputeerde Monique Swinnen. ‘In deze studie brengen we de verschillende groepen in beeld. Want het profiel van de minderheden in onze provincie is heel verscheiden."

Er zijn medewerkers van de EU en andere internationale organisaties, werknemers van internationale bedrijven die hier als expat enkele jaren verblijven, arbeidsmigranten uit de jaren zestig en hun kinderen en kleinkinderen die vaak hier geboren en getogen zijn, nieuwkomers uit Oost-Europa, erkende vluchtelingen die hier een bestaan trachten op te bouwen…

"In het dossier gaan we ook in op de socio-economische positie van minderheden, geven een overzicht van het minderhedenbeleid en de voorzieningen die er voor minderheden in de provincie aanwezig zijn. Tenslotte nemen we het taalgebruik in onze provincie onder de loep," besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

De provincie Vlaams-Brabant organiseert een informatievergadering over ‘Minderheden in Vlaams-Brabant’ op vrijdag 4 december om 10 uur in het PIVO in Asse.

Het volledige dossier kan je downloaden via www.vlaamsbrabant.be/dossierminderheden


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?