Vlaams Belang Gooik met vier naar 14 oktober

Vlaams Belang Gooik dat voor de eerste maal een lijst indient in Gooik, trekt met vier kandidaten naar de gemeenteraadsverkiezingen.

“We hebben er bewust voor gekozen om in Gooik, met een eigen Vlaams Belang-lijst op te komen, ook al is deze onvolledig”, aldus huidig raadslid Isabelle Pierreux.

“De huidige politieke situatie in Gooik, waar CD&V de absolute meerderheid heeft en er al decennia onafgebroken aan de macht is, is geen gezonde democratische toestand. Wij willen aan de kiezers in Gooik de mogelijkheid bieden om ook de Vlaams Belang-stem te laten horen in het gemeentehuis. De stem voor een Vlaams, veilig en kordaat beleid”, aldus Pierreux.

Naast Isabelle Pierreau staan ook Patrick Van den Bossche, Peggy De Vits en Benny Vellemans op de ljs.

Tot slot: “Het stemt ons tevreden dat we in nagedachtenis aan Joris Van Hauthem ditmaal ook in Gooik kunnen opkomen met een lijst van Vlaams Belang.” laat Isabelle weten.

De speerpunten van Vlaams Belang Gooik :

1. Sociale huisvesting: onze mensen eerst
2. Het Vlaams karakter benadrukken:
3. Welzijn: ook voor dieren.
4. Veilig Gooik

5. Horecasector, kleinhandel: Deze sector verdient extra aandacht.
            De horeca, kleinhandel en middenstand in het algemeen zijn een belangrijke schakel in de
sociale contacten. Als deze verdwijnen grijpt dat gevoelig in en tast dat het lokale weefsel van de buurt aan.
           Een bloeiende horeca en handel vormen mee het hart van onze gemeente en moeten dan ook    
           maximaal gestimuleerd en ondersteund worden. In Gooik echter zijn horeca- en
           handelszaken steeds meer leeg komen te staan. Het Vlaams Belang wil dan ook dat het
           lokaal bestuur werk maakt van een sterke(re) middenstand.
           Een toverformule bestaat  er niet, maar alles begint wel met de opmaak van een goed  
           middenstandsplan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?