Visie Gooik 2030: eerste schetsen

GOOIK – Op de Gooikse jaarmarkt werden de eerste schetsen voor van een toekomstvisie voor Gooik in 2030 getoond. In opdracht van de gemeente Gooik, werken de 'MAAT-ontwerpers' momenteel aan een masterplan voor het dorpscentrum van Gooik.

Ontwerpend onderzoek

Na de dorpsbabbel en ronde tafelgesprekken eerder dit jaar, maakten de ontwerpers de eerste schetsen op. Op de jaarmarkt werd de stand van zaken voorgesteld aan de hand van 3 tentoonstellingspanelen.

“De ontwerpers werken volgens een methode van 'ontwerpend onderzoek'. Dat wil zeggen dat zij géén afgewerkt voorontwerp voorstellen, maar wel telkens een aantal verschillende opties. Van elk scenario moeten dan de voor- en nadelen worden afgewogen om uiteindelijk een keuze te maken”, zegt schepen Simon De Boeck.

Toekomst van het gemeentehuis, De Cam, de school, de pastorie

In een eerste fase komen de gemeentelijke gebouwen aan bod. Zo ontstaan er simulaties voor een verbouwing, uitbreiding of zelfs nieuwbouw van een administratief centrum, mogelijk met de integratie van het ocmw. Dat is zowel mogelijk aan het huidige gemeentehuis als aan de pastorie.

Voor de bib en de muziekschool wordt een herbestemming naar De Cam overwogen met een nog sterker sociaal-cultureel ankerpunt als resultaat. Een herinrichting met een innovatief volume dat de link legt met het achterliggende landschap kan De Cam er trouwens nog een stuk versterken.

Het vervolg

In een volgende fase komt de publieke ruimte op de agenda, zoals een verkeersveilige en aangename Dorpsstraat. Verbindingen naar bestaande en nieuwe paden voor de trage weggebruiker zijn een prioriteit.

Een bijzondere aandacht gaat naar de parkeerproblematiek. Er rijpt een idee over een aantal micro-parkings in de directe nabijheid van het dorpscentrum. Mogelijk kan het dorpsplein als gevolg autovrij worden gemaakt.

In een laatste fase zal er uitgekeken worden naar de mogelijkheden om op een slimme manier nieuwe woningen te creëren, zonder daarbij veel extra open ruimte in te nemen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?