Vijf gemeenten gaan samen in zee met Eaglebe Smart City Platform

In Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen gebeurt de aanvraag voor een evenement of een inname openbaar domein vanaf 7 maart 2022 via het Eaglebe Smart City Platform. Een burger of organisator van een evenement zal een aanvraag eenvoudiger digitaal kunnen indienen en opvolgen. Het Eaglebe Smart City Platform zal zowel bij de burger als bij de lokale besturen en de politie- en brandweerdiensten voor meer efficiëntie zorgen.

Het beheer van evenementen en inname openbaar domein zijn processen met veel verschillende betrokken partijen. De Eaglebe software heeft als voordeel dat alle aangesloten lokale besturen via eenzelfde platform met elkaar en de politie- en brandweerdiensten kunnen communiceren.

 De lokale besturen van Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen hebben de afgelopen maanden de handen in elkaar geslagen om de procedure voor de aanvraag van een evenement en de inname van het openbaar domein intergemeentelijk op elkaar af te stemmen.

 Wat is Eaglebe?

Eaglebe werkt sinds 2016 aan meer veiligheid van ons openbaar domein: duidelijke aanvragen, gestructureerd vergunningsproces, automatisatie waar mogelijk. Eaglebe is een oplossing van Merkator nv.

 Module inname openbaar domein

Deze module is de ‘basis’ van Eaglebe en omvat alles wat nodig is om aanvragen vlot en veilig te verwerken: containers, wegenwerken, verhuizen, parkeerverboden, …

 Evenementenloket

Het doel van het evenementenloket is om een zeer volledige aanvraag in te dienen bij het lokaal bestuur. Verschillende aspecten van een organisatie worden bevraagd, waardoor het bestuur gericht adviezen en info kan opvragen en geven aan de aanvrager. Dit op het niveau van catering, veiligheid, geluid, mobiliteit,…  Door het gebruik van het digitaal loket zal ook snel in beeld gebracht worden of er eventueel een conflict is op het openbaar domein.

 Het loket zorgt eveneens voor een vlot procesbeheer waar de aanvrager de status van zijn aanvraag steeds kan opvolgen. 

 Infomomenten voor organisatoren evenementen

In de week van 21 maart zullen er specifiek voor de module ‘evenementenloket’ vijf infomomenten georganiseerd worden voor de organisatoren van evenementen, eentje in elke gemeente. Omdat de procedure intergemeentelijk dezelfde is, kan een organisator bij gelijk welke gemeente aansluiten voor dit infomoment. Inschrijven voor deze infomomenten kan via deze link: https://forms.gle/rHGodock2vpE7H8GA

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?