Vier voertuigen in beslag genomen tijdens verkeersactie

De politiezone TARL hield gisteren in Roosdaal en Liedekerke een verkeersactie in samenwerking met de Douane en de dienst Vreemdelingenzaken.

In de voormiddag werden in Roosdaal 302 bestuurders gecontroleerd op alcoholintoxicatie. Niemand blies positief. Er werden 5 verkeersinbreuken vastgesteld wegens: niet-dragen van de gordel, GSM-gebruik achter het stuur en inbreuken op de ladingzekering, de inschrijving en de keuring van een voertuig. 3 personen werden betrapt op zwartwerk (niet-aanmelding in de DIMONA-databank van de Rijksdienst Sociale Zekerheid) toen ze op weg waren naar een werf.

In de namiddag werden in Liedekerke 134 bestuurders gecontroleerd op alcoholintoxicatie. Niemand blies positief. 5 bestuurders droegen geen gordel. 1 bestuurder werd betrapt op GSM-gebruik. Verder werd geverbaliseerd voor het negeren van een verkeersbord (1x), inbreuken op de ladingzekering (1x) en de keuring van een voertuig (2x). 1 bestuurder werd betrapt op het rijden tijdens een lopend rijverbod. De betrokkene probeerde zich na de vaststelling te onttrekken aan de politiecontrole maar werd staande gehouden. Bij verder nazicht bleek de persoon achterstallige penale boetes te moeten betalen dewelke ter plaatse werden geïnd. Wegens het rijden tijdens een rijverbod werd het voertuig van de betrokkene inbeslaggenomen.

De Federale Overheidsdienst Financiën, Douane en Accijnzen inde in totaal voor 6.132, 65 euro aan openstaande penale boetes. 3 voertuigen werden getakeld ingevolge niet-betaling van de openstaande boetes voor een bedrag van 12.560, 30 euro. Penale boetes vloeien voort uit correctionele veroordelingen of een veroordeling voor de politierechtbank. Wanneer de Federale Overheidsdienst Financiën, Douane en Accijnzen via hun ANPR-camera een nummerplaat detecteert die gekoppeld is aan een openstaande penale boete gaan zij over tot het innen van de schulden of de inbeslagname en takeling van het voertuig wanneer ter plaatse niet kan worden voldaan aan de schuld. In dat geval kan een afbetalingsplan worden toegekend, kan de boete alsnog worden geïnd op een later tijdstip of wordt het voertuig verbeurd verklaard met het oog op verkoop.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?