Vier plattelandsprojecten krijgen geld

Vanaf 1 oktober kunnen ‘Dorpsproject Familia’, ‘Koester je kern’, ‘Puur Pajottenland - Beleef Paddenbroek!’ en ‘VolleGaas beleven’ genieten van plattelandssubsidies tot eind ’24. Opvallend weinig nieuwkomers. Van de 230.000 € worden er 130.000 in Gooik besteed. Streekorganisatie Pajottenland+ kreeg, naar eigen zeggen, tijdens het voorbije voorjaar nochtans zo’n drie dozijn ideeën aangemeld. Uiteindelijk werden zeven projecten ingediend, waarvan er op 20 september vier werden goedgekeurd door de Plaatselijke Groep (PG) van Pajottenland+.

“Toen in het voorjaar een nieuwe oproep werd gelanceerd om projectideeën in te dienen, waren er zo’n 36 creatieve ideeën. De indieners kregen begeleiding om een project in te dienen en wisselden onderling ideeën uit. Uiteindelijk werden eind juni zeven projecten ingediend, waarvan er twee onontvankelijk waren. Vier projecten werden goedgekeurd, één project haalde de eindmeet niet.”

Dorpsproject Familia

Het project ‘Dorpsproject Familia’, geschreven door de Gooikse ereburgemeester en ex-voorzitter van Pajottenland+ Michel Doomst, wil de synergie tussen dorpshuis, vrijwilligers én organisaties versterken. Daarbij gaat ook aandacht naar ontmoeting en zal een streepje groen komen op de gevel van de nostalgische zaal. Het project in Gooik wil een sterke dorpsdynamiek creëren. Toelage: 27.950 €.

Koester je kern

Het centrum van Sint-Kwintens-Lennik maakt deel uit van het Lennikse ‘Groen Hoefijzer’. Om meer groen te creëren binnen de kern, focust het project op geveltuintjes en gemeentelijk patrimonium. Ook vzw Zonnestraal participeert mee binnen het project en zal zo meer groen creëren op haar domein. ‘Koester je kern’ werd geschreven door zes enthousiaste burgers binnen de adviesschrijfgroep van de gemeente Lennik. Toelage: 11.212,50 €.

Puur Pajottenland - Beleef Paddenbroek!

Het project focust op de 5 pijlers binnen het plattelandscentrum Pajottenland - Paddenbroek. Er is een samenwerking tussen het centrum, de gemeenten Gooik en Roosdaal, Klimaatpunt en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Zo krijgt onder andere de pijler landbouw meer visibiliteit binnen het centrum … in nauwe samenwerking met de plaatselijke landbouwers. Maar ook de bakoven en de watt-mobiel krijgen een plaatsje binnen het project. Elke organisatie haalt gretig haar troeven naar boven. De krachten werden dan ook gebundeld om het project samen te schrijven. Toelage:103.772,50 €.

VolleGaas beleven …

In Lennik, Gooik en Galmaarden en met de focus op fietsherstelzuilen en andere infrastructuur. Maar ook de opsmuk en herwaardering van groen vallen te rijmen binnen dit project. Alles kadert binnen het grotere geheel van de ‘VolleGaas-route’, die ook aansluiting vindt bij buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw. Fietsers kunnen zo in zeven haasten van Galmaarden naar Brussel fietsen en andersom. Toelage: 87.717,50

Pajottenland+ sluit PDPO III af en knipoogt al naar ’23-‘27

Met de goedkeuring van vier sterke plattelandsprojecten sluit Pajottenland+ zijn programmaperiode, met overgangsperiode ’21-’22, in schoonheid af.

Achter de schermen is Pajottenland+ bezig met de voorbereidingen van de nieuwe programmaperiode (PDPO IV). Die start ten vroegste in september 203 en loopt tot en met 2027. Wie interesse heeft om mee na te denken over het Pajotse platteland, stuurt een mailtje naar robrecht@pajottenland.be.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?