Vier parels in het landschap ontvangen 3.000 euro

Vorig jaar lanceerde het strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos een zoektocht naar kleinschalige projecten die de leefomgeving versterken op vlak van natuur en landschap. Met deze landschapswedstrijd werden uiteindelijk vier projecten, waaronder initiatieven uit Asse en Opwijk, gevonden die een financieel duwtje in de rug krijgen om hun idee te realiseren.

Binnen het strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos werken verschillende partners samen in een gebied van 10.800 hectare aan een kwaliteitsvolle open ruimte. Met de landschapswedstrijd willen zij nu ook kleinschalige projecten een stimulans geven. Inwoners en verenigingen, die afkomstig zijn uit Aalst, Affligem, Asse of Opwijk, konden een projectidee indienen dat de leefomgeving versterkt op vlak van natuur en landschap.

Buurt laten meegenieten

“Uit de verschillende kandidaten hebben we vier projecten geselecteerd die elk 3000 euro kunnen investeren. Het zijn stuk voor stuk inhoudelijk toffe projecten met een mooie regionale spreiding over ons werkingsgebied. Bij alle projecten staat ontmoeting centraal maar steeds met een bepaalde eigenheid. De hele buurt laten meegenieten van het resultaat was een van de voorwaarden en dat hebben ze allen maximaal en origineel ingevuld”, vertelt coördinator Jeroen Bral trots.

STiNNEKSAAN is het eerste project. Ze hebben een uitgebreid plan voorgelegd, waarbij ze hun natuurrijke rust- en belevingsplek vullen met tal van originele elementen. De projectmiddelen zullen worden aangewend voor de bouw van een paalkampeer- en picknickplek opgebouwd uit drie vlonders.

Hoeve Heierveld heeft een sociale invalshoek. Het is een plek waar volwassenen met een mentale beperking dagondersteuning genieten. En men wil zich nog meer omvormen tot een open werking. Er wordt voorzien in de aanplant van hagen, heggen en houtkanten en het graven van een poel. Bij de natuureducatieve activiteiten die men wil ontplooiien, staat steeds de samenwerking met de daggasten centraal.

Derde winnaar Forest Farm focust in haar werking op agro-ecologische landbouw met o.a. een voedselbos. Hun grond ligt aan een geliefde route waar vele fietsers, joggers en wandelaars genieten van het prachtige landschap van de vallei van de Asbeek en de Putberg. Het project beoogt de inrichting van een originele picknickplek, met educatie en ook een vrije bibliotheek.

Tenslotte hebben we nog Steven en Catherine van De Kleimolen. Het woonhuis en het molengedeelte werd de voorbije jaren prachtig gerenoveerd. Het Regionaal Landschap Brabantse Kouters zal nu samen met eigenaars een plan uitwerken om het domein zelf aan te pakken. Een natuurlijke invulling, door het aanplanten van houtkant en heggen en rustige hoekjes creëren als ontmoetingsplekken, is hierbij het uitgangspunt.

“De projecten zijn kleine parels in het landschap die kunnen werken als hefboom voor de directe omgeving. We zijn blij dat we vanuit Het Landschap van Erembald tot Kravaalbos dit mee mogelijk kunnen maken. Want naast financieel ondersteunen we deze projecten ook administratief en inhoudelijk”, aldus nog Jeroen Bral.

Meer info over de projecten :

STiNNEKESAAN - Putstraat 116 - 9310 Meldert

Café Stinne gaat een perceel van 75 are inrichten als natuurrijke rust- en belevingsplek. Daarbij gaat er speciale aandacht uit naar het behoud en het versterken van de natuurwaarde die nu reeds aanwezig is: stapelmuur in zandsteen als bijenhotel, aanplant van een heg, aangepast maaibeheer om de soortenrijkdom te vergroten, aanleg van een poel, enkele nieuwe knotwilgen, ...

Naar beleving staan er ook heel wat originele ideeën in hun plan. Ze willen het hoogste punt van het perceel nog versterken door middel van een uitkijktoren. Er worden 3 vlonders voorzien als paalkampeer- en picknickplek. Omdat het paalkamperen zich ’s nachts situeert zijn de platformen overdag beschikbaar als picknickzone.

Hoeve Heierveld - Heierveld 87 - 1730 Asse

Hoeve Heierveld is een project waar volwassenen met een mentale beperking dagondersteuning genieten. Ze worden tewerkgesteld binnen het groene natuurlijke en ambachtelijk kader van het domein en de unieke hoevegebouwen. Op de site wil het MPC Sint Franciscus de aanplant van hagen, heggen, houtkanten en bosplantsoen realiseren.

Hoeve Heierveld wil zich nog meer omvormen tot een open plek. Het domein leent zich uitstekend voor natuureducatieve activiteiten. Het is een ideale rustplek in de populaire wandellussen rond het deelgebied Wolfrot. Bezoekers kunnen zich hier verpozen en zich tevens informeren over de werking. Elke vrijdag kan men in de hoevewinkel terecht voor versgebakken brood uit de houtoven en seizoensgebonden producten uit de eigen tuin. Ook de verbouwing van de schuur naar polyvalente ruimte zal ervoor zorgen dat de vele activiteiten nog toegankelijker worden voor het publiek.

Forest Farm - Buda - 1730 Asse

Forest Farm vzw beheert nabij Buda te Asse een landbouwgrond in een prille transitie naar agro-ecologische landbouw: voedselbos, bosranden, houtkanten, heggen, bomenrijen, bloemen, natuurlijke waterlopen, poelen en wadi’s en vooral kleinere meer gevarieerde landbouwpercelen. Door deze biodiversiteit zijn de gronden beter beschermd tegen droogte en erosie.

De grond ligt aan een geliefde route voor vele fietsers, joggers en wandelaars die genieten van dit prachtige landschap, de vallei van de Asbeek en de Putberg. Het project beoogt de inrichting van een picknickplek: aanplanting van enkele inheemse schaduwrijke bomen, inzaaien van de plek met gras, wilde bloemen en bessenstruiken, aankoop en installatie van een picknicktafel voor tien personen, installatie van een vrije bibliotheek en plaats voor een infobord ter educatie en informatie over het landschap, de natuur en Forest Farm. Dit zal inspirerend werken voor de buurbewoners, de landeigenaren, de boeren en alle personen die al dan niet toevallig passeren.

Domein Kleimolen - Klei 206 - 1745 Opwijk

Een tiental jaren geleden kochten Steven en Catherine de sterk verwaarloosde watermolen op de Klei te Opwijk. Na het renoveren van het woongedeelte werd de afgelopen jaren ook het molengedeelte zelf aangepakt. Ze wensen de molen in ere te herstellen als ‘krachtplaats voor verbinding en transformatie’. Socio-culturele activiteiten zullen er worden aangeboden: workshops en opleidingen rond ‘persoonlijke groei’, activiteiten gelinkt aan vertraging, creativiteit en zelfontplooiing, samenwerking met de cultuurdienst van Opwijk, organisatie van buurtfeesten, ...

Regionaal Landschap Brabantse Kouters zal samen met de eigenaars een plan uitwerken om het domein aan te pakken. Er wordt gekozen voor een natuurlijk invulling met aanplanten van houtkant en heggen, creëren van rustige hoekjes met eventueel picknickbank en vooral voorzien in ontmoetingsplekken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?