Vier kanshebbers voor hervorming van Begijnenborre

DILBEEK - Een oproep van de gemeente Dilbeek naar ontwerpers voor de uitvoering van de herinrichtingswerken van speelplein Begijnenborre kon op heel wat geïnteresseerden rekenen. Van de meer dan 90 inschrijvers zijn er intussen vier op basis van portfolio en visie geselecteerd die hun ontwerp ook effectief mogen uitwerken. Eén van hen zal de site met daarop speelplein en een schooltje ook effectief mogen hervormen.

De infrastructuur van ‘speelplein’ Begijnenborre aan de Bodegemstraat is erg verouderd en voldoet niet meer aan de kwaliteitsvereisten en veiligheidsnormen voor het organiseren van de gemeentelijke speelpleinwerking. De gemeente Dilbeek heeft in haar meerjarenplan daarom budget van ongeveer 3 miljoen euro voorzien voor het vernieuwen van de infrastructuur.

De site is vandaag meer dan alleen speelplein. De lokalen worden in weekends verhuurd, de speelruimte staat op vrije momenten open voor alle Dilbekenaren en al geruime tijd wordt ook de wijkschool van de Sint-Alenaschool er (tijdelijk) opgevangen in klascontainers. De nieuwe infrastructuur zal aan die multifunctionaliteit moeten tegemoetkomen. Om alle mogelijkheden en opties te onderzoeken en tegelijk de site maximaal te gebruiken, werden ontwerpers aangesproken via een Open Oproep van het Team Vlaams Bouwmeester.

De oproep kon intussen op heel wat bijval rekenen. "Er is intussen een eerste selectieronde gebeurd i.s.m. het Team Vlaams Bouwmeester," aldus schepen Jef Vanderoost. "Uit de meer dan 90 inschrijvers zijn er vier gekozen op basis van portfolio en visie. Deze vier krijgen begin februari op een eerste briefing het detailbestek, dat op de volgende gemeenteraad wordt voorgelegd, waar in detail beschreven staat wat we juist verwachten.  De definitieve keuze en aanstelling van een ontwerper zal dus nog enkele maanden op zich laten wachten, want de geselecteerden mogen nu eerst een ontwerp uitwerken."

Voor de uitwerking van hun eerste ontwerp is 4.000 euro exclusief btw per kandidaat voorzien

Hieronder de volledige oproep op Vlaamsbouwmeester.be : of klik hier

Project omschrijving

De gemeente Dilbeek, met haar 41.000 inwoners, ligt in het westen van de provincie Vlaams-Brabant. Aan de oostkant grenst de gemeente aan het Brussels Hoofstedelijk Gewest en aan de westkant is het landelijke Pajottenland gelegen. Naast Dilbeek zelf telt de gemeente vijf deelgemeenten. De site Begijnenborre is gelegen aan de Bodegemstraat te Dilbeek op de as Itterbeek – Dilbeek – Sint-Martens-Bodegem.

De site Begijnenborre combineert vandaag een aantal functies: gemeentelijke speelpleinwerking tijdens schoolvakanties voor 150 kinderen van 3 tot 14 jaar. Daarnaast is er een wijkschool voor kleuters in tijdelijke containers en wordt er buitenschoolse kinderopvang georganiseerd (voor- en naschools) voor de kleuters van de wijkschool en op schoolvrije dagen voor leerlingen van andere Dilbeekse scholen. De speeltuigen en het uitgestrekte domein zijn erg in trek bij jonge gezinnen uit de buurt en de polyvalente ruimte wordt verhuurd voor allerlei familiale initiatieven en gemeenschapsvormende activiteiten van verenigingen, buurt- en wijkcomités.

De huidige infrastructuur op de site is niet langer geschikt om een kwaliteitsvolle en veilige werking te garanderen en te ondersteunen. Daarnaast biedt het uitgestrekte terrein vele mogelijkheden. 

Om alle functies blijvend te combineren en tegelijk de opportuniteiten van de site maximaal in kaart te brengen, wordt voorgesteld een ontwerper aan te stellen voor het uitwerken van een inrichtingsplan van de site en het oprichten van infrastructuur en buitenaanleg voor de verschillende bestaande functies:

  • binnen- en buitenspeelruimte voor speelpleinwerking voor 150 kinderen

  • schoolinfrastructuur voor 8 kleuterklassen

  • publieke recreatieve ruimte voor kinderen, jongeren en gezinnen uit de buurt

  • ruimte voor buurtcomités en verenigingen in functie van gemeenschapsvormende activiteiten

Het ontwerp dient een kwaliteitsvolle werking van de verschillende gebruikers te ondersteunen en bovendien op een intelligente manier om te gaan met de complexe mix van functies, waarbij het optimaal benutten van ruimte en middelen wordt gestimuleerd en vooropgesteld.

Bij de realisatie van dit project is de integratie in de buurt van groot belang, zowel wat de leefbaarheid en sociale interactie betreft als op het vlak van mobiliteit. Aan de kandidaat-inschrijver wordt daarom gevraagd de nodige aandacht te besteden aan de inplanting van de gebouwen en buitenaanleg ten opzichte van de buurt en een visie op de mobiliteit te formuleren.

De missie van de gemeente Dilbeek is  een aangename, veilige en duurzame leefomgeving te bouwen en een ‘creactieve’ en zorgzame samenleving te vormen. Dit wil ze doen door kaders te scheppen, richting te geven, mogelijkheden en ruimte te creëren, dynamiek te ontlokken en te versterken en in te spelen op kansen en uitdagingen. De gemeente Dilbeek wil hierbij mensen verbinden, kansen geven en verantwoordelijkheid laten nemen. Het project moet bijdragen tot de realisatie van deze missie. 

Het vooropgestelde totale bouwbudget van 3.000.000,- euro is  niet gebaseerd op een gedetailleerde raming op basis van een definitief programma, maar  het resultaat van een inschatting van de middelen die voor het bouwproject kunnen worden vrijgemaakt. Om definitieve beslissingen te nemen met betrekking tot de bouwkost doet de opdrachtgever een beroep op de ontwerper. De ontwerper onderzoekt in nauw overleg met de opdrachtgever wat haalbaar is binnen het opgegeven budget. In dit verband onderzoekt de ontwerper eveneens opportuniteiten die een gunstig effect hebben op de bouwkost,  zoals meervoudig ruimtegebruik, zonder dat andere ambities verloren gaan.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?