Verzoeningspoging De Lijn Vlaams-Brabant strandt

Voor de achtste dag op rij wordt er vandaag gestaakt bij De Lijn in Vlaams-Brabant. Chauffeurs willen met de actie uiting geven aan een algemene ontevredenheid. Als gevolg van de vakbondsactie bij De Lijn in Vlaams-Brabant ging deze ochtend een overleg door tussen de vakorganisaties en de directie samen met een sociaal bemiddelaar. Alle partijen waren aanwezig. Maar de socialistische vakbond wil morgen staken.

Omdat sommige vakorganisaties blijkbaar niet bereid zijn om de algemene staking bij De Lijn in heel Vlaanderen af te blazen, strandt de verzoeningspoging. De directie van De Lijn betreurt dit omdat de reizigers hier alweer de dupe van zijn.

De directie vraagt aan de vakorganisaties om de tekst van het ontwerpakkoord zoals die nu voorligt, voor te leggen aan hun achterban. De partijen worden ook door de sociaal bemiddelaar opgeroepen om voor Vlaams-Brabant hierover een akkoord te vinden.

Acties

De chauffeurs willen met de actie uiting geven aan een algemene ontevredenheid, o.a. over het niet kunnen opnemen van verlofdagen, problemen met de planning, staat van de voertuigen, …

De directie benadrukt dat er al heel wat stappen gezet zijn en dat er ook verschillende investeringen gebeurd zijn om de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs te vereenvoudigen. Niet alle inspanningen zijn evenwel op korte termijn zichtbaar, maar zullen binnenkort resultaat opleveren.

Ontwerpakkoord

Na intensieve onderhandelingen vorige week donderdag werd een ontwerpakkoord bereikt, waarin tegemoet gekomen word aan de eisen van de stakers. Maar dat ontwerpakkoord werd uiteindelijk door de vakorganisaties en hun achterban afgewezen.

Het ontwerpakkoord voorziet dat:

-Er een analyse wordt uitgevoerd met het oog op een betere afstemming tussen dagplanning en maandplanning van de chauffeurs.

-De lokaal gemaakte afspraken met betrekking tot het opnemen van vakantiedagen worden uitgevoerd in de Vlaamse Rand en de regio rond Leuven.

-Een overleg wordt voorzien met de manager van het HR Dienstencentrum over concrete probleemdossiers.

-Afspraken die gemaakt zijn rond aanwervingen zoals voorzien worden uitgevoerd en geëvalueerd.

-Zoals afgesproken overleg wordt voorzien over planning en dienstroosters van lijncontroleurs.

“De Lijn blijft inzetten op verdere dialoog, zowel met het oog op een oplossing voor het personeel als om de dienstverlening aan de klanten zo snel mogelijk te herstellen”.

Vakbonden oneens met elkaar

“Het dringt bij de directie niet door wat de problemen zijn. Het personeel zit in een diepe malaise. De directie wil niet meer verder met ons praten antwoordt niet op de vraag wanneer we verder kunnen onderhandelen”,  stelt Marcel Conters van ACOD TBM.  De socialistische vakbond breidt de staking uit van Vlaams-Brabant uit naar heel Vlaanderen.

De christelijke vakbond ACV is het oneens met de staking van hun socialistische collega’s. “De socialistische vakbond graaft mee aan het graf van De Lijn”, zegt Jo Van der Herten aan De Standaard. ‘De imagoschade voor De Lijn is immens”, zegt hij nu. ACV zal niet oproepen tot een algemene staking op woensdag. “Er is nog onderhandelingsmarge, we moeten verder praten, geen actie voeren.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?