Verwijdering van grafzerken en gedenktekens

De gemeenteraad besliste op 30 december 2019 om op de begraafplaats Vollezele, een perk grafzerken en de gedenktekens te verwijderen van de graven waarvan de grafrust is verstreken.

Het gaat over de ontruiming van de grafzerken en de gedenktekens van de graven op het park I en II. Deze beslissing werd genomen omdat de grafrust voor deze graven geruime tijd is verstreken en met het oog op een duurzame inrichting van de begraafplaats.

De grafzerken en de gedenktekens mogen door de nabestaanden worden verwijderd gedurende de periode van 15 september 2020 tot uiterlijk 15 november 2021. In afwijking van artikel 31 van het gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen mogen particulieren deze werkzaamheden op zaterdag uitvoeren. Deze afwijking geldt niet voor aannemers. Na deze termijn zullen de nog aanwezige grafzerken en gedenktekens ambtshalve door de gemeentelijke diensten worden verwijderd.

Meer informatie over deze beslissing krijgt u, na afspraak, bij de dienst burgerzaken, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden. Daarnaast kan u ook contact opnemen via telefoon 054 89 04 15 of e-mail: bevolking@galmaarden.be.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?