'Verweefcoach' moet bewoners en bedrijven verzoenen

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt 558.000 euro vrij voor de aanstelling van een verweefcoach in Gent, Turnhout, Vilvoorde en Sint-Truiden. De coaches zullen de steden bijstaan om te komen tot een goed nabuurschap tussen bedrijven en bewoners.

Eind juni werd via het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een projectoproep gelanceerd met als doel steden te ondersteunen in hun beleid om economische bedrijvigheid te verweven met andere functies zoals bijvoorbeeld wonen en recreatie. Minister Crevits stelt een budget van 558.000 euro beschikbaar voor de aanstelling door de steden van 4 verweefcoaches in Gent, Turnhout, Vilvoorde en Sint-Truiden.

Concreet zal de coach gedurende drie jaar de goede verstandhouding tussen bedrijven, de buurt en de lokale overheid bewaken, bedrijven begeleiden in hun groeitraject en mee hun locatiebeslissingen sturen in functie van de buurt en het beleid. De coach kan de lokale besturen en bedrijven ook suggesties geven voor ingrepen om hinder te vermijden. Een mix van functies biedt kansen voor innovatie en circulaire economie. De ervaringen opgedaan tijdens dit traject zullen daarna gedeeld worden met andere steden en gemeenten en vormen mee de basis voor een verdere uitwerking van het verwevingsbeleid.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Met het verwevingsbeleid willen we bedrijven, wonen en recreatie zorgzaam met elkaar verzoenen in stadskernen. Een dergelijke mix van functies zorgt voor economisch bedrijvigheid en levendige kernen waar het fijn werken, wonen en winkelen is. De 4 coaches zullen steden en bedrijven met raad en daad bijstaan om de combinatie van wonen en werken op een evenwichtige manier te stimuleren en de schaarse ruimte goed te beheren.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?