Vernieuwen Koensborreplein: veilige oversteek voetgangers en tijdelijke bushalte

De werken aan het Koensborreplein verlopen volgens planning en de afwerking van de straat en het plein zijn van start gegaan. De boordstenen en greppels langsheen de Nieuwstraat zullen hierbij ook vernieuwd worden. Dit werk start in de week van 4 juni.

De huidige bushalte zal vanaf 1 juni niet meer gebruikt kunnen worden en zal tot het einde van de herinrichting (01.08.2018) verplaatst worden.
De Lijn zal een tijdelijke halte voorzien vóór de werken (t.h.v. Nieuwstraat nr. 38-36) gezien lijn 216 linksaf naar de Bloklaan afslaat.

Omdat er geen veilige doorgang voor de voetgangers rond de werfzone kan worden voorzien, wordt tussen de tijdelijke bushalte en de werfzone een tijdelijke oversteekplaats gemarkeerd (tot einde van de werken). De markering is voorzien om aangebracht te worden op 30 mei. Er zal een snelheidsbeperking van 30 km/u gelden voor de tijdelijke bushalte.

Om de oversteekbewegingen voor de werfzone zo beperkt mogelijk te houden, zal t.h.v. de verkeerslichten Nieuwstraat – Kalkoven/Steenweg aangeduid worden dat de voetgangers daar al dienen over te steken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?