Vernieuwde subsidiereglementen voor fietspaden goedgekeurd

De raad van de provincie Vlaams-Brabant keurde de vernieuwde subsidiereglementen voor de aanleg van fietspaden en -snelwegen door de gemeenten goed. De subsidiepercentages voor de aanlegkosten van 40% voor het bovenlokaal recreatief fietsnetwerk, 90% voor het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en 100% voor de fietssnelwegen blijven dezelfde. Maar het aantal kosten dat in aanmerking komt, wordt verruimd zodat flankerende ingrepen ook financiering kunnen krijgen.

“Nieuw is dat bestaande infrastructuur die verbeterd en verbreed wordt op fietssnelwegen, nu ook gefinancierd kan worden”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Vroeger kon een gemeente geen subsidies krijgen om een fietspad van bijvoorbeeld 3 meter breed te gaan verbreden. In sommige gevallen moet het gewoon breder, omdat er zoveel volk fietst, en zeker als het om een fietssnelweg gaat. Het nieuwe reglement komt daar nu aan tegemoet”.

Daarnaast worden ook toevoerroutes, stoepen en straatmeubilair in bepaalde gevallen subsidieerbaar langs fietssnelwegen. Op die manier helpt de provincie Vlaams-Brabant de gemeenten om aantrekkelijke finfrastructuur te realiseren. Op plaatsen met veel voetgangersverkeer is het soms beter om voetgangers een eigen plek geven, naast de fietssnelweg. Ook een bankje of picknicktafel zorgen voor een grote meerwaarde langsheen een fietssnelweg.

“Onze regio heeft nood aan betere en meer fietsinfrastructuur. Met deze vernieuwde reglementen hopen we nog een versnelling hoger te kunnen schakelen in de realisaties op het terrein”, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

De subsidies voor fietspaden en fietssnelwegen komen uit het Fietsfonds. Dit fonds wordt op basis van een overeenkomst zowel door de provincie Vlaams-Brabant als door het Vlaams Gewest financieel gespijsd.  

De nieuwe reglementen gaan in vanaf 1 januari 2020.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?