Verminkte vos gevonden in Galmaarden

Maandag merkte een voorbijganger vanaf de straat een verminkte vos op in een weiland in het Vlaams-Brabantse Vollezele. Eerder die dag was er op het veld gemaaid, maar omwille van de aard van de verwondingen bestaat bij AnimalRights het vermoeden dat de vos opzettelijk werd omgebracht en verminkt. Om dit te bevestigen wordt er verder onderzoek gedaan.

Toen de wandelaar naderbij ging kijken bleek dat de vos in een plas bloed lag. Alle vier poten waren netjes verwijderd en verdwenen. Ook de staart was afgesneden, maar deze was achtergelaten naast het lichaam. “De verwondingen zijn dermate precies toegebracht dat er waarschijnlijk kwaad opzet in het spel is. Zelfs al was het een maai-incident, dan nog toont dit aan hoe onzorgvuldig er met wilde dieren wordt omgesprongen. Niet alleen vossen, maar ook kievitten en andere vogels worden nog vaak verhakseld of vermorzeld door landbouwmachines.”, zegt Rowena Vanroy van Animal Rights.

Poten lijken vakkundig verwijderd

Intussen was het in de graskant gelegd, verborgen onder gemaaid gras. Animal Rights ging het dode lichaam de volgende dag ophalen. Het dier werd overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde om een autopsie te laten uitvoeren. Als daaruit blijkt dat de vos opzettelijk is gedood en verminkt, dient Animal Rights klacht in. Het kan echter twee weken duren voordat de resultaten daarvan bekend zijn. Het verdachte overlijden werd ook gemeld bij de natuurinspectie. Op de website van Animal Rights zijn foto's van de verwondingente zien.

 “Als blijkt dat dit opzettelijk is gedaan door een zieke geest, moet deze persoon streng bestraft worden. Iemand die een dier dergelijke verwondingen toebrengt is tot alles in staat”, stelt Rowena Vanroy.

Niet zichtbaar

Burgemeester Patrick De Cat was nog niet op de hoogte van de vondst. “Mogelijk is het dier aangereden door een landbouwmachine. Dergelijke ongevallen gebeuren wel meer zoals bijvoorbeeld met nesten patrijzen. De landbouwer kan de dieren niet zien. Het is natuurlijk zeker spijtig dat zo iets gebeurt want het zijn tenslotte toch dieren.”

Heksenjacht op de vos

Vossen zijn niet graag gezien door landbouwers, hobbykwekers van pluimvee en jagers. “Ze demoniseren de dieren omdat ze natuurlijk gedrag vertonen, ze eten namelijk kleine dieren en eieren. Daarom worden ze op allerlei manieren gruwelijk om het leven gebracht. Ze worden afgeschoten, gevangen in kooivallen en soms zelfs in illegale stroppen en klemmen. Animal Rights betrapte vorig jaar nog een jager op het gebruik van een illegale val met een levende lokhaan”, gaat Rowena Vanroy verder.

“De vossenjacht is echter even wreed als zinloos. In Luxemburg is er al sinds 2015 een jachtverbod, dit heeft niet geleid tot een spectaculaire toename van het aantal vossen zoals jagers hadden voorspeld. Het succes van dit verbod bewijst dat de vossenjacht even zinloos als wreed is”, aldus Rowena Vanroy. Animal Rights wil ook in België een verbod op de gruwelijke vossenjacht.

Animal Rights houdt een petitie tegen de heksenjacht op de vos.

Info en foto: Animal Rights


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?