Verminderde druk op drinkwaterleiding in Lennik en Dilbeek

De Watergroep zal tijdens de nacht van 30 juni op 1 juli (start vanaf 21.00u) een nachtkoppeling uitvoeren op het drinkwaternet in Dilbeek langs de Ninoofsesteenweg.

Deze werken zullen een invloed hebben op het drinkwaternet in Dilbeek en Lennik (zie blauw gekleurde zone).

Concreet betekent dit dat in deze zone vanaf 21 uur sterk verminderde druk (mogelijks plaatselijk geen water) zal optreden in het leidingnet.

De Watergroep voorziet de werken te beëindigen rond 5 uur ’s ochtends, zodoende de druk zich kan herstellen tegen de ochtendspits van 1 juli 2021.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?