Verlenging vrijstelling betaling concessievergoeding voor verenigingen

De gemeente Asse heeft beslist dat de vrijstelling van betaling van de concessievergoedingen wordt verlengd voor de periode september tot en met december 2020.

Op 23 maart 2020 besliste de gemeente reeds één maand vrijstelling van betaling van de concessievergoedingen te verlenen aan de verenigingen waarmee het een concessieovereenkomst heeft afgesloten (jeugdverenigingen, jeugdhuizen, cafetaria-uitbaters, sportclubs …).

In de opgerichte Werkgroep Vrije Tijd & Onderwijs werd er voorgesteld om de kwijtschelding van concessievergoedingen te verlengen. Het directiecomité besliste hierop in zitting van 4 mei 2020 om aan de concessionarissen vrijstelling te verlenen van betaling van de concessievergoeding voor de periode maart t.e.m. augustus 2020.

Alhoewel de meest stringente coronamaatregelen intussen enigszins versoepeld zijn, oordeelt het Directiecomité dat de verenigingen en ondernemers nog steeds de negatieve gevolgen van de huidige maatregelen ondervinden, zodat het wenselijk is de kwijtschelding van concessievergoedingen te verlengen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?