Verkeerswijzigingen om omgeving Don Boscoschool veiliger te maken

Om de verkeersafwikkeling in de omgeving van de Don Boscoschool vlotter te laten verlopen en de C.Verhaevertstraat en de Ninoofsesteenweg fietsveiliger te maken werkte de stad Halle een alternatieve verkeerscirculatie uit.

 De stad besliste om op het kruispunt van de Groeningenstraat met de Ninoofsesteenweg (N28) verkeerslichten te plaatsten. Het Vlaams Gewest dient deze beslissing wel nog te bevestigen. Deze beslissing hangt samen met de invoering van eenrichtingverkeer in de volledige C. Verhaevertstraat (richting Lenniksesteenweg). Verkeer komende van de Lenniksesteenweg richting centrum Halle zal verplicht moeten afslaan aan de Groeningenstraat en via de Ninoofsesteenweg het centrum bereiken. Op dat kruispunt komt dus een verkeerslicht om een veilige verkeersdoorstroming te garanderen.

 Na het invoeren van deze nieuwe circulatie én de verkeerslichten kan er ook in de Dr. E. Gallemaertstraat en in de G. Antheunisstraat éénrichtingverkeer ingevoerd worden richting de C. Verhaevertstraat. Het parkeer- en stilstaanverbod in de G. Antheunisstraat wordt dan langs de zijde met de onpare huisnummers opgeheven.

Deze maatregelen moeten de situatie veiliger maken voor fietsers op de Ninoofsesteenweg maar kunnen dus pas ingaan nadat de verkeerslichten aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Groeningenstraat geplaatst zijn.

 De verkeerswijzigingen zijn niet van toepassing op fietsen en bromfietsen klasse A. Zij worden nog steeds toegelaten in beide richtingen.

 De beslissing van de Halse gemeenteraad moet nog bevestigd worden door het Vlaams Gewest, dat bevoegd is voor het plaatsen van de verkeerslichten op de Ninoofsesteenweg als gewestweg.

 Info: dienst OMM-Mobiliteit | openbare.werken@halle.be | T 02 365 95 25


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?