Stad vraagt flankerende maatregelen gevaarlijke kruispunten N203a

De gemeenteraad heeft een advies uitgewerkt voor de Vlaamse overheid om de gevaarlijke kruispunten op de N203a verkeersveiliger te maken. De stad verklaart zich grotendeels akkoord met de voorstellen van de Vlaamse overheid maar dringt aan op flankerende verkeersmaatregelen.

 De N203a maakt de verbinding tussen de Ring/E19 en de autosnelweg A8 richting Edingen/Doornik. Op het grondgebied van Halle wordt een vlotte doorstroming van het verkeer belemmerd door 3 drukke kruispunten die met verkeerslichten geregeld worden. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties voor alle weggebruikers, jammer genoeg soms met fatale afloop.

 Enkele jaren geleden bogen zich verschillende verkeersspecialisten in een werkgroep over de kwestie. Een volledige ondertunneling van de N203 ter hoogte van de drie kruispunten (met de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg) was volgens hen de beste oplossing. Op die manier kon ook de leefbaarheid van de verschillende wijken verhoogd worden. Maar bij het Vlaams Gewest - die de beheerder is van de weg – zijn momenteel echter niet de nodige financiële middelen beschikbaar om hier op korte termijn werk van te maken.

 Toch wil Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor onder meer mobiliteit, werk maken van een vlotter en veiliger verkeer op de N203a. Zo wil het Vlaams Gewest volgend jaar al een voetgangers- en fietsersbrug bouwen ter hoogte van de kruispunten met de Halleweg en de Nijvelsesteenweg. Ter hoogte van de Rodenemweg komt enkel een voetgangersbrug. Fietsers zullen via een nieuwe fietsverbinding afgeleid worden naar het jaagpad aan het kanaal naar Charleroi en zo opnieuw richting Sint-Rochus of Halle-centrum kunnen fietsen. Dit alternatief tracé moet echter nog worden uitgestippeld.

 Voorts overweegt het Vlaams Gewest om de Halleweg en de Rodenemweg niet langer te laten aansluiten op de N203a. Hoe minder verkeer de N230a moet oversteken, hoe vlotter natuurlijk de doorstroming. Het Vlaams Gewest vroeg over deze middellange termijnmaatregelen nu het standpunt van de stad.

 Conflictvrije verkeerslichten

De stadsbestuur heeft overleg gepleegd met verschillende partners en vraagt om het kruispunt met de Halleweg toch open te houden en gebruik te maken van conflictvrije verkeerslichten. Ook voor het kruispunt met de Nijvelsesteenweg adviseert de stad om conflictvrije verkeerslichten te plaatsen. Deze zorgen ervoor dat dat de autobestuurders elkaar op geen enkel ogenblik meer kruisen of hinderen bij het afdraaien.

 Voorsorteerstroken op Nijvelsesteenweg

Voorts adviseert de stad om op de Nijvelsesteenweg twee voorsorteerstroken aan te leggen. Een sorteerstrook voor het verkeer dat van Sint-Rochus komt en richting Brussel wil rijden en één voor het verkeer dat rechtdoor wil rijden of naar Edingen. Deze maatregel zou de wachttijden op de Nijvelsesteenweg gevoelig inkorten. Ook voor het verkeer dat van Essenbeek komt, adviseert de stad de aanleg van twee voorsorteerstroken op de Nijvelsesteenweg.

 Alternatieve verbinding voor afsluiten Rodenweg

De stad gaat er ook akkoord mee om de Rodenemweg niet langer te laten aansluiten op de N203a. Voorwaarde is wel dat er eerst werk wordt gemaakt van een alternatieve verbinding in de buurt van het kanaal voor het lokaal verkeer tussen de wijken Rodenemweg en Sint-Rochus. Ook wil de stad de Rodemweg pas doorknippen als er een definitieve oplossing is voor de Halleweg, de Nijvelsesteenweg, de Welkomstlaan en de aansluiting met de Ring rond Brussel (R0).

 Inspraaktraject voor de bevolking

Tot slot vraagt de stad dat de Vlaamse overheid eerst werk maakt van een inspraakproject bij de Halse bevolking en pas dan de maatregelen definitief goedkeurt. Ook dringt de stad Halle er bij de Vlaamse overheid op aan om op langere termijn alsnog werk te maken van een ondertunneling van de N203a ter hoogte van deze drie kruispunten. Op die manier kunnen lokaal en doorgaand verkeer volledig gescheiden worden wat volgens de stad Halle nog steeds de meest veilige oplossing is voor deze drie zwarte kruispunten.

 Info: dienst OMM-Mobiliteit | openbare.werken@halle.be | T 02 365 95 25


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?