Verkeersproblemen in Kesterbeekbos blijven aanslepen

Sinds de vrachtwagenbrand onder de snelwegbrug vorige zomer is de Drasop gesloten. De Kesterbeekbos en de omliggende straten kreunen hierdoor onder het toegenomen sluipverkeer. Het is nog niet duidelijk wat er met de brug gaat gebeuren.

Volgens gemeenteraadslid Wim Demuylder (N-VA) gebeuren er in de zeer smalle straten tijdens de spitsuren heel wat incidenten. Hij vroeg reeds in oktober van vorig jaar om de zaak te analyseren en te zorgen voor een aanpassing van de verkeerssituatie. Intussen zijn er vele maanden verlopen en is het nog steeds wachten op een initiatief van de stad.

 Raadslid Wim Demuylder: “Wanneer een straat omwille van werken of een incident voor lange termijn wordt afgesloten, is het de taak van de stad om te zorgen voor een aangepaste verkeerssituatie. Zo wordt de impact op de omliggende straten in goede banen geleid. Wat Kesterbeekbos betreft, blijft het al maanden oorverdovend stil. De stad neemt de situatie niet ernstig en laat de zaken op zijn beloop. Vermits de mogelijke herstelling van de brug nog lang op zich zal laten wachten, is er dringend een initiatief nodig om de verkeersstromen onder controle te krijgen.”

Studie

Volgens Schepen mobiliteit Bram Vandenbroecke is het wachten op een initiatief van het Agenshap Wegen en Verkeer. “De situatie in Kesterbeekbos is ons zeer goed bekend. De evaluatie en de oplossing voor deze situatie is inderdaad gebonden aan de afwikkeling van de Drasopbrug. Op de website van Agentschap Wegen en Verkeer staat te lezen dat over de Drasopbrug een studie werd uitgevoerd en overgemaakt werd aan de stad.”

“Er is evenwel niemand, noch van de politiek, noch van de administratie die desbetreffend rapport zou hebben ontvangen. Wij vroegen hierover verduidelijking aan het Agentschap. Zolang wij niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de aard waarin de Drasop is beschadigd kunnen wij dus ook geen verdere initiatieven nemen. De stad is uiteraard zelf vragende partij om deze informatie te verkrijgen zodat we daadwerkelijk snel aan de slag kunnen gaan en de verkeerssituatie kunnen regelen met of zonder Drasopbrug”, aldus Bram Vandenbroecke.

Zie ook: Geen oplossing op korte termijn


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?