Verkeershinder door dringende herstellingswerken op de Bergensesteenweg

Op donderdag 17 en vrijdag 18 maart worden er dringende herstellingswerken uitgevoerd aan de riolering en het wegdek op de Bergensesteenweg. Daardoor zal er op die dagen geen verkeer mogelijk zijn tussen het Bevrijdingsplein en de Poststraat.

De herstellingswerken aan de riolering en het wegdek gaan door op de Bergensesteenweg tussen het Bevrijdingsplein en de Poststraat. Deze werken zijn dringend van aard. Daarom zal er gedurende twee dagen intensief gewerkt worden.

Verkeershinder en omleidingen

De herstelling van de rioolputten gebeurt in het midden van de straat. Hierdoor kan er geen gemotoriseerd vervoer door. Deze verkeershinder is onvermijdelijk bij dit soort werkzaamheden. De stad doet er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken en de veiligheid te verzekeren.

Gedurende de werken op donderdag 17 en vrijdag 18 maart zullen de woningen en handelszaken in het werkgebied dus niet bereikbaar zijn voor auto’s, vrachtwagens en moto’s. Uiteraard blijft het wel altijd mogelijk om te voet en per fiets een woning of handelszaak te bereiken. Gedurende de werken zal het ook niet mogelijk zijn om in de straat te parkeren.

Omleiding

Omdat de straat volledig afgesloten zal zijn voor gemotoriseerd verkeer, wordt er een omleiding voorzien voor het gemotoriseerd vervoer via Bergensesteenweg – Louis Theunckenstraat – Oudstrijdersplein – Victor Baetensstraat. In de Beertsestraat, tussen A. Demaeghtlaan en Bergensesteenweg zal tijdelijk tweerichtingsverkeer worden ingevoerd zodat de bewoners hun woning kunnen bereiken.

Moet je op deze dagen in Halle zijn? Laat dan best de wagen aan de kant en kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar het centrum!

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?