Verkeersborden moeten amfibieën beschermen in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW - Nu het échte winterweer (eindelijk) achter de rug lijkt, zal de amfibieëntrek ook weer opnieuw starten. Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden liet alvast tijdelijke verkeersborden plaatsen om bestuurders te waarschuwen voor overstekende diertjes.
 
De amfibieëntrek was kort voor de recentste winterprik eigenlijk al begonnen, maar werd abrupt onderbroken. Door de warmere temperaturen zal de trek snel opnieuw op gang komen.
 
Jammer genoeg vallen er tijdens de jaarlijkse paddentrek grote aantallen verkeerslachtoffers bij het kruisen van drukke verkeerswegen. In Sint-Pieters-Leeuw is het laatste stuk van de Kerkhofstraat (naast het natuurgebied Oude Zuun) een plek waar jaarlijks tientallen amfibieën worden overreden. De laatste 3 jaar organiseerde Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden hier daarom een paddenoverzetactie door het plaatsen van plastic schermen en opvang-emmers langs de weg.
 
Na analyse van de resultaten en in overleg met de gemeentelijke dienst Mobiliteit werd besloten dit jaar de actie aan te passen en verkeerssignalisatieborden te plaatsen. Deze tijdelijke borden werden door de gemeentediensten intussen geplaatst. De bedoeling is de auto­bestuurders bewust te maken dat tijdens de piekuren van de trek (19 tot 7uur) voorzichtigheid geboden is om de diertjes die zich op het baanvlak bevinden te vermijden. Buurtbewoners en wandelaars mogen natuurlijk altijd extra hulp bieden om diertjes van de weg af te helpen op piekdagen.
 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?