Verhuis vredegerecht naar Zuun nu in stroomversnelling

SINT-PIETERS-LEEUW - Op woensdag 23 december werd groen licht gegeven voor de eerste fase van het 'Plan Vredegerechten' van Federaal Minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Deze voorziet in een ontdubbeling van de zogenaamde dubbel- en trippelkantons. Bij de 35 gerechtelijke kantons die op dit moment nog zitting houden op 2 of 3 zetels zal 1 zetel per kanton worden behouden. Voor het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw wordt het vredegerecht gecentraliseerd in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, de grootste gemeente van dit kanton want de overige gemeenten in dit kanton zijn Herne, Galmaarden, Bever en Pepingen.

Burgemeester Luc Deconinck (N-VA): “We zijn zeer tevreden met deze beslissing. Met meer dan 33.000 inwoners kon onze gemeente terecht aanspraak maken op deze zetel. Bovendien is het belangrijk voor onze inwoners dat het vredegerecht in de nabijheid blijft, gezien ook de meeste zaken uit Sint-Pieters-Leeuw komen. Het gebouw in Ruisbroek beantwoordt niet meer aan de hedendaagse noden en daarom was een oplossing voor deze kwestie dringend. We zijn blij dat nu eindelijk werk gemaakt kan worden van de nieuwe huisvesting.”

Pastoriewoning

Schepen van gebouwen, Lucien Wauters (CD&V): "Eind vorig jaar keurde de gemeenteraad het Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium goed. Dit plan legde de visie vast over de toekomstige invulling voor de verschillende gebouwensites van de gemeente en het OCMW. We beslisten toen om het vredegerecht dat nu gevestigd is aan de Villalaan in Ruisbroek over te brengen naar een meer geschikte locatie in de voormalige pastoriewoning in Zuun aan de A. Quintusstraat. Het gebouw is, mits kleine aanpassingen, uitermate geschikt voor huisvesting van het Vredegerecht, is bovendien zeer centraal gelegen en behoort tot het strategisch patrimonium van de gemeente. We hebben voor deze aanpassingen ook de nodige budgetten voorzien. Dankzij dit akkoord, dat het behoud van het vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw bevestigt, zal ook het dossier omtrent de verhuis van het vredegerecht in een stroomversnelling komen.”

Eigen vredegerecht

CD&V Afdelingsvoorzitter Siebe Ruykens (CD&V): "Dankzij een goed en intensief overleg met Minister Geens zijn we er in geslaagd om het vredegerecht in onze gemeente te behouden. Nochtans was dit bij de start niet vanzelfsprekend. Ook een hertekening van de kantons waardoor Sint-Pieters-Leeuw niet langer een eigen vredegerecht zou hebben, behoorde tot de mogelijkheden. We zijn dan ook tevreden dat de objectieve argumenten die in het voordeel van Sint-Pieters-Leeuw pleitten, de doorslag hebben gegeven."

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?