Verhuis academie en bib naar Oetingen blijft voor verdeeldheid zorgen

Net voor de gemeenteraad overhandigde het actiecomité De Parelhoeders een petitie met 324 handtekeningen aan de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad. Het comité en menig Gooikenaar blijft gekant tegen de verhuis naar Oetingen. Tijdens de zitting bracht ook de N-VA-oppositie dit ter sprake. Voor de CD&V-meerderheid staat de verhuis vast. Hiervoor haalden ze enkele punten aan, zoals de afgeleefde pastorij in Gooik-centrum en de financiële beperkingen binnen het gemeentebudget.

Lees verder onder ons video-interview

 

 

Net voor aanvang van de gemeenteraad overhandigden Gorik Kayaert en enkele leden van De Parelhoeders hun petitie. Hierbij hadden ze graag een woordje uitleg gegeven aan de gemeenteraadsleden en het opgekomen publiek. De CD&V-meerderheid zag dit echter niet zitten. Ze kregen de belofte om er na de zitting op terug te komen, maar dat gebeurde niet. Onder meer omdat de N-VA oppositie dit punt uitgebreid aan bod liet komen tijdens de zitting. En de antwoorden van de CD&V-meerderheid intussen bekend waren. (lees verder onder de foto)

In het masterplan voor Gooik, dat opgemaakt werd tijdens de vorige legislatuur, staat aangestipt dat Gooik-centrum als hoofddorp een aantal functies zou behouden en bijkrijgen. De academie en de bibliotheek zouden in Gooik-centrum blijven. Door de voorstellen van de Oetingse VUB-professor Hugo Thienpont en de wetenschappelijke hubs die hij in Oetingen al ontwikkelt, veranderde de gemeente Gooik het geweer van schouder. Zo meldde het schepencollege dat deze kans niet mocht worden verkeken voor de huidige en de toekomstige Gooikenaars. Het wat en hoe ervan leest u in het artikel via deze link: STEAM Academy kan in 2024 openen | Persinfo.

De Parelhoeders halen in hun bezwaren onder meer de dure huurprijs van het STEAM-project (Science-Technics-Engineering-Arts-Mathematics) aan. Ze vrezen ook voor de werkgelegenheid binnen de academie en het verdwijnen van de sociale cohesie in het dorpscentrum. Ze vrezen ook dat de pastorij, een gebouw met erfgoedwaarde, na de verhuis van de academie zal worde, omgebouwd tot een aantal appartementen. De Parelhoeders hopen dat de gemeente luistert naar de signalen van zovele burgers en betrokkenen. (lees verder onder de foto)  

Tijdens deze gemeenteraad legde Kristoff Hemelinckx (N-VA) een aantal pro en contra op tafel. Hemelinckx: “De academie vraagt 950 m² en er zou in Oetingen 475 m² beschikbaar zijn. Het personeel is tegen de verhuis. Wordt met die mensen voldoende gecommuniceerd? En er zijn Gooikenaars die wachten om in te schrijven, omdat ze niet weten hoe de toekomst er zal uitzien. De inspectie van het Ministerie van Onderwijs vindt de verhuis geen goed idee omdat de hoofdlocatie dan te kort bij de afdelingen zit en dat kan leerlingenverlies opleveren. Waarom gebruikt de gemeente het vrijgekomen budget van de ruilverkaveling niet om de huidige gebouwen te restaureren?”

Burgemeester Simon De Boeck vertelde dat een aantal beslissingen al genomen zijn op de gemeenteraadszittingen. De Boeck: “Het huidige gebouw is in slechte staat. Professor Thienpont zou sowieso met het STEAM-project  starten in Oetingen. We luisteren wel degelijk naar het personeel, naar leerlingen, ouders, Gooikenaars en Oetingenaren. We hebben alle begrip voor het verlies in Gooik-centrum. Op termijn halen we wel alle gemeentediensten naar het centrum. En ook het jeugdhuis blijft in de Gooikse dorpskom.” (lees verder onder de foto)

Schepen van onderwijs Christa Dermez vult aan: “We ontvingen van de inspectie een zeer rood rapport in verband met de infrastructuur. We kregen de toelating om met lapmiddelen de huidige gebouwen te herstellen tot de nieuwe locatie klaar is.”

Jason Broodcorens (N-VA) vroeg zich toch af waarom er nog zoveel mensen niet akkoord gaan als de gemeente zegt met iedereen te praten. Zijn partijgenoot Phiippe De Cock vond het spijtig dat de gemeente een specifiek traject voor professor Thienpont had uitgewerkt. “De verkoop van het oude schoolgebouw werd op maatr van Hugo Thienpont geschreven. Nu is de vraag of de professor de gemeente niet gijzelt? En gaat de gemeente inderdaad voldoende ruimte krijgen in die nieuwe lokalen?”

Burgemeester De Boeck besluit: “Er zijn regelmatig contacten. We volgen het zeker goed op. Eind 2023 wordt de oude school afgebroken en in 2024 komt de nieuwbouw er.”

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?