Vergunning nieuwbouw Don Bosco-school vernietigd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor de bouw van deze school voor 770 leerlingen in de H. Placestraat. De wijkvereniging Sint-Wivinadreef kreeg daarmee gelijk in zijn bezwaar tegen de nieuwe Don Bosco school.

“De Raad volgt de omwonenden in hun vraag tot behoud van voldoende leefkwaliteit en groen, en tot aanpassingen om de onaanvaardbare mobiliteitseffecten te vermijden. Er werd volgens de Raad onvoldoende rekening gehouden met het standpunt van de gemeente Dilbeek die reeds in 2018 de vergunning had geweigerd omdat er te weinig parking voorzien is en de verkeersafwikkeling te chaotisch zou zijn. Met een deskundig mobiliteitsrapport heeft de buurt de impact van de verdrievoudiging van de school correcter laten berekenen. Ook de garanties voor de toekomstige functie van de leegstaande gebouwen op de sites zijn onvoldoende.

Intimidatie

De wijkwerking betreurt de intimiderende wijze waarop Don Bosco Onderwijs eind vorig jaar poogde om de indieners van dit bezwaar persoonlijk onder druk te zetten. De indieners menen dat hun bezwaar voldoende gemotiveerd en volgens de gepaste procedure gebeurde, in naam van de overgrote meerderheid van de bewoners van de straat. Zoals steeds hoopt de buurt dat het schoolbestuur Don Bosco nu wel openstaat voor constructief overleg. “We betwisten de bouw van een school niet. Maar deze plannen zijn te grootschalig voor de draagkracht van deze omgeving. Mits voldoende inspraak, kunnen we komen tot een verhaal waar iedereen zich beter kan in vinden.”

Zie ook: naar Raad voor Vergunningsbetwistingen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?