Vergeet-Me-Nietjes-Bloemen-actie op de Begraafplaats van Vollezele

Op zondag 9 mei deelt het Vollezeelse Burgerplatform op de Begraafplaats van Vollezele Vergeetmijnietjes uit omdat  het wellicht de allerlaatste Moederdag wordt waar ze het graf van hun  moeders nog zullen kunnen bezoeken.

“Wij organiseren er een Vergeet-Me-Nietjes-bloemenactie opdat de 160/170 overledenen waarvan de graven dit jaar moeten ontruimd worden niet zouden vergeten worden... Iedere bezoeker ontvangt een gratis Vergeet-me-nietjes-potje, geschonken door ons Burgerplatform.”

“Op 15 november 2021 moeten hun grafstenen onherroepelijk weg. En zo zijn er enkele jaren geleden al honderden – anoniem - onder de graszoden verdwenen.”

“Het lokaal bestuur geeft de nabestaanden slechts 2 opties :

- De dierbare blijft liggen en komt zo in een anoniem graf te liggen met een graszode erop

- De nabestaanden organiseren een ontgraving (en herbegraving) en worden zo onnodig op

kosten gejaagd. Pprijskaartje : 3300€, inclusief concessie weliswaar!”

Onnodig, want er is nog plaats genoeg !

“Onnodig, want het Vlaams Decreet vraagt Steden en Gemeenten begraafplaatsen herinterichten, maar niet noodzakelijk te ontruimen. Getuige daarvan buurgemeenten Herne, Gooik en Kester, waar niet-geconcedeerde graven wél mogen blijven liggen.”

“Met onze interventie op de Gemeenteraad van Galmaarden vroegen wij op basis van onze gegronde motivatienota en 678 handtekeningen aan alle gemeenteraadsleden op hun beslissing van december 2019 (waar zich destijds slechts 1 gemeenteraadslid had onthouden) terug te komen. In ruil kregen wij een reactie met een NJET en reeds voorgekauwde antwoorden die ons reeds bekend waren… “

“Waar staan we nu ? Tot op vandaag wijkt het lokaal bestuur geen millimeter… Zelfs ons compromisvoorstel om de concessie retro-actief bij te betalen werd niet aanvaard… Onbegrijpelijk dat (bijna) alle gemeenteraadsleden doof blijven voor de roep van hun burgers. Of hoe burgerparticipatie in Galmaarden een lachtertje is… Een voorbeeld van hoe het niet moet en toch

anders zou kunnen…Een gemiste kans, beste bestuur…

“Met Vaderdag (zondag 13 juni) mag U ons opnieuw op de begraafplaats verwachten voor een nieuwe actie”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?