Verbeteringswerken aan standplaats in de hoop oude eik te redden

Er zijn werken aan de standplaats van de knoteik langs de Tombergstraat uitgevoerd in de hoop de toekomst van een van de groene iconen van Lennik te verzekeren.

De geschiedenis

De knoteik op de Tombergstraat is een icoon in Lennik. Hoewel de exacte plantdatum moeilijk te achterhalen is, stond deze boom er vermoedelijk al in 1745 door de markering van randbeplantingen langs de Tombergstraat. Op de Ferrariskaart van 1764 is de aanplant van bomen langs de Tombergstraat duidelijk aangegeven waardoor we kunnen aannemen dat de boom minstens 257 jaar en mogelijk al 300 jaar oud is.

Houtig erfgoed en landschappelijk element

Sinds 12 juli 2010 is de knoteik op de Tombergstraat via een Ministerieel Besluit beschermd als houtig erfgoed: “De knoteik, een zomereik (Quercus robur), met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van 27,5 meter er rond, met uitzondering van de segmenten die worden ingenomen door de woningen Tombergstraat 14 en 17 en de toekomstige woning Tombergstraat 13.” Daarnaast is deze boom ook opgenomen in de wetenschappelijke inventaris als landschappelijk element onder het ID-nummer 130944.

Verbeterde standplaats stelt toekomst knoteik veilig

De voorbije jaren werd er rond de boom heel wat afval gestort door onder meer de aanleg van straten. Daarnaast waren de groeiplaats en de vitaliteit van de knoteik er sterk op achteruit gegaan door de grote passage op het aangrenzend wandelpad en de Tombergstraat.

Om de toekomst van de knoteik veilig te stellen, werd eind 2019 - begin 2020 een European Tree Worker aangesteld om de standplaats en de toestand van de boom te analyseren.

"Vergelijken we de analyse van European Tree Worker met de metingen op de website van de afdeling onroerend erfgoed uit 2010, zien we dat de boom het laatste decennium eerder een krimp heeft gekend in zijn stamomtrek wat wijst intensieve interne houtrot. Een tomografie of scan van de boom bevestigde dit", laat het gemeentebestuur weten.

Onroerend erfgoed heeft via een spoedprocedure, omwille van dringende noodzaak, toelating en subsidies gegeven voor het verbeteren van de standplaats. Op vrijdag 14 mei 2021 werd bij aanvang van de werken alle sluikstort weggenomen. De bodem rondom de boom werd losgemaakt waarop er verteerde compost dieper in de bodem werd ingewerkt. "Vervolgens werd er schors rondom de stam gelegd en een omheining geplaatst om betreding rondom de stam tegen te gaan. Op die manier hopen we dat de boom opnieuw takken zal beginnen maken en weer meer vitaliteit zal vertonen. Aansluitend werd er eind mei in samenspraak met en na goedkeuring van de landbouwer op de aanpalende akker een bloemenmengsel en grasstrook van 10 op 10 meter ingezaaid", zegt schepen Hendrik Schoukens.

De komende maanden wordt het beheerplan voor de knoteik verder afgewerkt. "Verder in de toekomst zullen er nog wat ingrepen plaatsvinden om de vitaliteit van de knoteik nog meer te verbeteren met als doelstelling zijn levensduur te verlengen met nog eens minimum 250 jaar. In tussentijd trachten we wat nakomelingen te laten groeien om deze vervolgens op strategische plaatsen in Lennik aan te planten", sluit de schepen af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?