Veel belangstelling voor streektafel over de luchthavenproblematiek

Voor de derde keer heeft Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant een streektafel voor parlementsleden uit Vlaams-Brabant en Brussel georganiseerdin het Federale Parlement in Brussel. Een ruime groep Vlaamse en Federale parlementsleden van zowat alle politieke partijen waren aanwezig. De bedoeling was om hen op de hoogte te brengen van de verschillende facetten van de luchthaven, het luchthavenbeleid, de vliegroutes en de effectenop de regio.

Federaal kamerlid en burgemeester van Tervuren Jan Spooren, gaf toelichting bij de werking, de standpunten en de initiatieven van het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, waarvan hij sinds februari van dit jaar voorzitter is. Hij benadrukte dat een kwalitatieve oplossing voor de kwestie slechts mogelijk is op basis van dialoog en overleg. Hij herhaalde ook nog eensdat de leden van het Platform sterk geloven in eenhaalbaar evenwichttussen leefbaarheidvande omwonenden en een gepaste economische ontwikkeling van de luchthaven. (lees verder onder foto)

Vervolgens werden er door Carlos van Nunen (Brussels Airport Company)en Simon De Maeseneer (Aviato) cijfers gepresenteerd over de werking van de luchthaven, het economische belang, de tewerkstelling en de milieutechnische ingrepen. Zij beëindigden hun presentatie met de belangrijkste vragen aan beleidsmakersvanuit het luchthavenbedrijf. Het belang van een éénduidig en stabiel rechtskader werd benadrukt.

Hans Eyssen, voorzitter Burgemeestersoverleg Oost Brabant, heeft de verschillende juridische procedures aangaande de vliegroutes en de geluidsoverlast overlopen. Koen Neyens, stafmedewerker, is dieper ingegaan op de milieueffectenstudie Envisa, en de actuele beleidsverklaringen.

Na een uitgebreide gedachtewisseling werden de parlementsleden door Jan Spooren opgeroepen om, elk vanuit hun rol en functie, en over de partijgrenzen heen, een constructieve bijdrage te leveren om tot een structurele en duurzame oplossing voor deze problematiek te komen

(Foto boven : Sprekers en organisatoren)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?