Minister Ben Weyts sluit 'schoolweek' af in Halle

Als kersverse minister van Onderwijs legt Ben Weyts zijn oor te luisteren in de klassen. De laatste dag van zijn 'schoolweek' sloot hij af in Don Bosco Technisch Instituut in Halle waar hij onder andere de mechanica- en houtbewerking bezocht.

Stipt met de schoolbel werd Weyts ontvangen door de directie. Nog dit jaar zal Vlaanderen 10 miljoen vrijmaken voor didactisch materiaal. Verder is er 1.3 miljard ingeschreven voor het onderwijs.

Don Bosco heeft een lopend project waar het gebouw van het klooster zal vervangen worden door een nieuw gebouw dat zal voldoen aan de huidige noden voor de klaslokalen. Sinds de paters het klooster verlaten hebben en het gebouw noch beschermd noch erfgoed is, is de nieuwbouw welkom.

Een volgend project is de vernieuwing van de drukkerij. Het oude gebouw van de mechanica voldoet niet meer aan de evolutie van de moderne machines en daar zal tegen 2030 een project starten.

Bij het bezoek aan de afdeling mechanica kon de directie melden dat er een stijging is in het aantal leerlingen. Er is nood aan een doorstroming van mechanica naar electro-mechanica. De bedrijven zijn vragende partij en steunen deze richting. Dit vraagt ook extra inspanning van de leraren om contacten te leggen buiten de school met de firma’s.

Vervolgens werd de afdeling houtbewerking bezocht waar steeds meer modernere machines zeer precieze opdrachten kan verwerken.  Alle technische afdelingen van Don Bosco zijn de toekomst voor bedrijven.

(Foto's : JM Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?