Vanderoost, Eenens en Vander Meylen willen jouw stem bemachtigen

REGIO - Wie nog steeds twijfelt op wie te stemmen op 25 mei, kan terecht bij Persinfo. We probeerden zoveel mogelijk kandidaten uit Pajottenland en Zennevallei vast te klampen om hun visie duidelijk te maken. Jammer genoeg konden we ze niet allemaal bereiken. 

Elke dag zullen we enkele politici aan u voorstellen. De reeks zal tot en met vrijdag 23 mei lopen. 

Jef Vanderoost – 7e plaats Vlaams Parlement

Jef Vanderoost is 31 jaar. Hij doctoreerde in de ingenieurswetenschappen. Vanderoost is nu aan de slag als Dilbeekse schepen van onderwijs, begroting, financiën, gebouwen en ICT. Die taak combineert hij met een halftijdse opdracht als projectmedewerker bij de dienst studentenbegeleiding van de faculteit Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.

Sterk onderwijs

Vanderoost is een jonge vader en is bedreven in het oplossen van problemen, zoals hij het zelf zegt. “Hard werken en resultaten bereiken, daar wil ik voor staan. Met dossierkennis, doorzettingsvermogen en de nodige creativiteit in de zoektocht naar antwoorden. Geen lawaai, Jef doet het”, zegt het.

Sterk onderwijs is een van de cruciale bouwstenen voor de toekomst volgens de politicus. “Vertrouwen geven aan bekwame leerkrachten, minder complexiteit en meer steun voor nieuwe uitdagingen. Het kan met recepten op maat en een lokale inbedding”, legt hij uit.

“CD&V is de partij bij uitstek die heeft bewezen dat ze, zonder veel lawaai, effectief zaken realiseert ten dienste van iedereen. Economische groei met sociale vooruitgang, daar gaan we voor”, besluit Vanderoost.

Wat hoopt u te bereiken?

“Ik wil een echt beleid op maat van onze regio, de groene rand rond Brussel, helpen realiseren. Onze problemen, bijvoorbeeld rond onderwijs, mobiliteit of woonbeleid, zijn te specifiek om met een algemene aanpak op te lossen. Stem dus kandidaten naar het parlement die onze regio echt verdedigen”, aldus de politicus.

Jo Vander Meylen – 14e plaats Vlaams Parlement

Jo Vander Meylen is deeltijds onderwijzer aan het OLV Instituut Sint-Genesius-Rode en ook schepen van onderwijs, jeugd, buitenschoolse kinderopvang, speelpleinen, scholenbouw en basiseducatie in Beersel. Hij is 43 jaar. Voordien was hij directeur van de Gemeentelijke Bassischool Huizingen.

Jeugd en onderwijs

De thema’s die Vander Meylen na aan het hart liggen zijn natuur, milieu, energie, onderwijs, jongeren en gezinnen.

“Brede buurtscholen die oog hebben voor diversiteit moeten leiden tot optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle talenten en interesses van leerlingen”, licht de schepen toe. “Een centraal aanmeldingsregister basis- en secundair onderwijs voor de hele rand is een must.”

Ook jeugdwerking is voor hem belangrijk. “Binnen jeugdwerking wil ik hoog inzetten op degelijke begeleiding die de diversiteit kunnen ‘bespelen’, veilige speelomgevingen en lokalen”, zegt hij.

Wat hoopt u te bereiken?

“Ik hoop bij te dragen aan een sterke score voor CD&V. Een sterk persoonlijk resultaat is altijd mooi meegenomen”, vertelt Vander Meylen. “Wanneer mijn partij beleid voert, krijgen lokale problematieken ook gehoor en kan er wat mee gedaan worden. We hebben als lokaal niveau meer dan eens bovenlokale niveaus nodig. Vandaag is het aan ons om via ons netwerk te zorgen dat ze daar voor ons zullen zitten.”

Jeroen Eenens – 11e opvolger Vlaams Parlement

Jeroen Eenens komt uit Opwijk en is 37 jaar. Hij werkt als leraar Frans en Godsdienst in de VKO Middenschool. Tevens is hij ook gemeenteraadslid en jongerenvoorzitter van JOOP (JOngeren OPwijk).

Toekomst

Met de slogan ‘Het blijft menens met Eenens’ wil hij onder andere een luisterend oor bieden, problemen constructief aanpakken en samenbouwen aan uw toekomst in een ‘Sterker Vlaanderen, sterker land!’.

Hij maakt een ‘punt’ van:

  • Kwaliteitsonderwijs op maat van uw kind in uw buurt;
  • Investeren in moderne en duurzame schoolgebouwen;
  • Verkeersveilige schoolomgevingen in uw gemeente;
  • Structurele maatregelen om de verkeersdruk in uw straat te verlagen;
  • Betaalbaar en slim wonen in uw streek stimuleren.

Wat hoopt u te bereiken?

“Samen met alle CD&V-kandidaten onze partij een mooie score bezorgen en regeringsdeelname”, zegt Eenens. 

VERKIEZINGEN 25 MEI 2014: 

Lees ook: Katia Segers, Cedric Dujardin en Laura Jonville proberen je te overtuigen

Lees ook: Irina De Knop en Eddie De Block overtuigen je voor een stem

Lees ook: Peter Beerens, Filip Moons en Olivier Lesceu willen dat je hun bolletje kleurt 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?