Vanaf donderdag Smog-alarm in heel Vlaanderen

VLAAMS-BRABANT - De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) laat weten dat het Smog-Alarm vanaf morgen 6u 's ochtends zal ingevoerd worden.

Wat is Smog-Alarm?

Wanneer de atmosfeer te hoge concentraties fijn stof bevat, dan verlaagt de toegelaten maximumsnelheid op delen van het autosnelwegnet in Vlaanderen tijdelijk tot 90 km/u.

Waarom?

Deze snelheidsverlaging vermindert de schadelijke uitstoot van de motoren  en houdt op die manier de luchtverontreiniging binnen de perken.

De integrale aankondiging op www.Irceline.be :

De fijnstofconcentraties zijn momenteel zeer hoog en evolueren hoger dan verwacht. Deze situatie wordt voornamelijk verklaard door de slechte verdunningsomstandigheden, maar vermoedelijk draagt ook de import van vervuilde lucht uit Oost-Europa bij, door de landelijke oostenwind, aan de hoge fijnstofconcentraties.

Voor vandaag, morgen en vrijdag worden geen veranderingen in de situatie verwacht. De aanwezigheid van een temperatuursinversie op lage hoogte houdt de vervuiling vast onder 200-300m. De wind is iets aangewakkerd in vergelijking met gisteren, met windsnelheden rond de 3 m/s, maar is nog steeds te zwak om de luchtvervuiling beter te verdunnen en dat zal ook de volgende twee dagen zo blijven. Op basis van de laatste metingen en voorspellingen is de kans groot dat de fijnstofconcentraties vandaag, morgen en vrijdag hoger zullen zijn dan 70 µg/m3 in de drie gewesten.

Een gevoelige verbetering van de luchtkwaliteit wordt pas vanaf het weekend verwacht, hoewel voor zaterdag de meteorologische voorspellingen nog zeer onzeker zijn. Vanaf zondag wordt een daling naar lagere PM10 concentraties aangekondigd door het voorbijtrekken van een storing. Omdat de kans reëel is dat de gemiddelde PM10 concentraties in een gewest twee opeenvolgende dagen hoger zullen zijn dan 70 µg/m³, worden vanaf morgen de regionale smogactieplannen met snelheidsbeperkingen geactiveerd."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?