Vanaf 2023-24 geldt in Galmaardse gemeentelijke basisscholen maximumcapaciteit

Het schoolbestuur van Galmaarden voert, in samenspraak met de directies van de gemeentelijke basisscholen, een capaciteitsbepaling in voor het gemeentelijk basisonderwijs vanaf het schooljaar 2023-2024. De vrije basisschool Sint-Catharinacollege werd in deze gesprekken ook betrokken, maar besliste om niet mee in te stappen in de capaciteitsbepaling.

“Het blijft een absolute prioriteit van het schoolbestuur om in Galmaarden kwaliteitsvol basisonderwijs aan te bieden. Om dit te blijven doen, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn, waaronder les geven aan beheersbare klasgroepen, over passende infrastructuur en onderwijsmiddelen beschikken en een correcte personeelsbezetting organiseren op een betaalbare en verantwoorde manier”, legt schepen onderwijs Marleen Merckaert uit.

In slechts één van de gemeentelijke basisscholen, GBS Tollembeek, wordt het schoolbestuur geconfronteerd met een problematiek van overbevraging. De andere vestigingen bieden nog meer dan voldoende ruimte én hetzelfde kwaliteitsvol basisonderwijs voor kleuters en leerlingen.

“Er is slechts één mogelijkheid om dit probleem aan te pakken en dat is het invoeren van een maximumcapaciteit aan kleuters (per geboortejaar) en leerlingen (per leerjaar). Aan deze capaciteitsbepaling is door de Vlaamse overheid wel de verplichting verbonden om kinderen digitaal aan te melden”, gaat de schepen verder.

Maximumcapaciteit per school

Volgende maximumcapaciteiten worden na overleg met schooldirectie en schoolraden vooropgesteld:

 • GBS Galmaarden
  • kleuters: max. 44 per geboortejaar
  • lager: max. 44 per leerjaar
 • GBS Herhout
  • kleuters: max. 16 per geboortejaar
  • lager: max. 16 per leerjaar
 • GBS Tollembeek
  • kleuters: max. 44 per geboortejaar
  • lager: max. 44 per leerjaar
 • GBS Vollezele
  • kleuters: max. 23 per geboortejaar
  • lager: max. 25 per leerjaar

Een aantal zaken zijn belangrijk om mee te delen:

 • Eerst en vooral heeft deze maatregel geen enkel effect op de kleuters en leerlingen die al school lopen in het gemeentelijk basisonderwijs van Galmaarden. Het gaat enkel over nieuwe aanmeldingen en inschrijvingen.
 • Ouders die interesse tonen om hun kinderen voor het schooljaar 2023-2024 in te schrijven zullen tijdig en voldoende geïnformeerd worden over de procedure en de gevolgen van de digitale aanmelding van hun kind. 
 • Enkele data op een rijtje:
  • Voor het schooljaar 2023-2024 zullen de aanmeldingen digitaal kunnen gebeuren in de periode van 14 februari 2023 tot en met 21 februari 2023 voor kinderen uit zogenaamde voorrangsgroepen (kinderen die al een broer of zus op school hebben of kinderen van onderwijspersoneel).
  • De gewone digitale aanmeldingsperiode loopt van 28 februari 2023 tot en met 21 maart 2023.
  • De uiterlijke datum van de bekendmaking van de aanmeldingen is 21 april 2023.
  • De vrije inschrijvingen starten op 23 mei 2023.
 • Voor de digitale aanmelding wordt geen rekening gehouden met de datum van aanmelding. Men hoeft dus niet de eerste in de digitale wachtrij te staan. De gemeenteraad heeft beslist om de parameters schoolkeuze (1ste prioriteit) en afstand van het domicilieadres van het kind tot de school (2de prioriteit) vast te stellen om een volgorde van aangemelde kinderen op te maken.

“Onze diensten en scholen zullen alles in het werk stellen om deze aanmeldingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. We kijken ook met ongeduld uit naar de software die ons door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld zal worden. Via al onze media zullen wij tijdig en duidelijk communiceren wat er van de ouders wordt verwacht en wat zij van ons kunnen verwachten. Ouders die het moeilijk hebben met het digitale aspect, zullen wij persoonlijk begeleiden”, aldus de schepen.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?