Vanaf 2019 fors minder lokale mandatarissen in Vlaanderen

Acht burgemeesters en bijna driehonderd schepenen minder. Door een combinatie van factoren ligt het aantal lokale mandatarissen in Vlaanderen vanaf 2019 een stuk lager. De VVSG maakte een eerste simulatie.

De voorbije jaren zagen we door de gestage bevolkingsgroei een geleidelijke stijging van het aantal lokale politici. Aan die tendens komt nu door diverse factoren een einde.

De eerste reden zit in het Gemeentedecreet. Dat bepaalt dat het  maximale aantal schepenen overal met één eenheid daalt vanaf de volgende legislatuur. Het decreet lokaal bestuur, dat wellicht tegen het jaareinde een feit zal zijn, neemt deze bepaling gewoon over. Ten gevolge hiervan zullen de gemeenten 277 schepenen minder tellen. Vandaag kunnen de Vlaamse gemeenten ten hoogste 1594 schepenen tellen, zonder de OCMW-voorzitters die aan het college worden toegevoegd.

Een tweede oorzaak zit in het komende decreet lokaal bestuur. Dat bepaalt dat (behalve in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in Voeren) de gemeente- en OCMW-raad uit dezelfde mensen zullen bestaan. Er komt wel in alle OCMW's een bijzonder comité dat zal beslissen over de individuele steundossiers, maar dat comité is kleiner dan de OCMW-raad vandaag, met een daling van ca. 600 mandatarissen tot gevolg.

De zeven fusieprojecten (die vijftien gemeenten doen verdwijnen) zijn een derde oorzaak. De nieuwe gemeenten tellen minder politici dan de aparte besturen voordien, ook al krijgen ze de toelating om de eerste legislatuur te werken met twee schepenen meer dan een gemeente van dezelfde omvang. Daardoor zijn er vanaf 2019 nog eens extra acht burgemeesters, negentien schepenen, 107 gemeenteraadsleden en 69 comitéleden (voorheen OCMW-raad) minder dan vandaag.

Bij al deze cijfers past een drievoudig voorbehoud. De simulaties van de VVSG gebeurden op basis van de bevolkingscijfers van begin 2017, terwijl die van 1 januari 2018 de definitieve aantallen zullen bepalen. Ten tweede is er vandaag nog niet voor elk van de fusieprojecten een definitieve fusiebeslissing van de betrokken gemeenteraden. Ten derde moeten we nog wachten op de goedkeuring van het decreet lokaal bestuur door het Vlaamse Parlement. De behandeling start binnenkort.

Bron: VVSG


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?