Van Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap naar Wijkwerken

Als gevolg van de zesde staatshervorming wordt het PWA van het federale niveau (RVA) overgedragen naar Vlaanderen (VDAB). Het PWA wordt omgevormd naar “Wijk Werken”.  De schepencollege’s van Halle, Beersel, St. Pieters Leeuw en Dilbeek gaven hun akkoord om wijkwerken in deze gemeenten te organiseren via de bestaande IGS Terwerkstelling Zuidwestrand, opgericht in het kader van de regierol sociale economie.

 Op 4/8/2017 kregen alle gemeenten een brief van de VDAB met het decreet en de ontwerp uitvoeringsbesluiten en richtlijnen, onderworpen aan zeer strikte regels en timing. Gezien de OCMW’s nauw betrokken zijn, werd voorgesteld het IGS uit te breiden met de OCMW’s van de 4 gemeenten en wordt tevens voorgesteld om het OCMW van Halle aan te stellen als beherende organisatie van het onderdeel wijkwerken.

Inmiddels hebben de vier vaste bureaus van de deelnemende gemeenten hiermee ingestemd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd  het ontwerp van statuten goed te keuren zodat de  IGS Zuidwestrand  kan uitbereiden met de  4 OCMW’s van het werkgebied en de aanstelling van het OCMW van Halle als beherende organisatie voor het onderdeel wijkwerken.

Tevens wenst het beheerscomité een beslissing van de 4 gemeenten om gratis infrastructuur ter beschikking te stellen van wijkwerken. Dit om het financieel plaatje rond te krijgen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?