Riobra beheert voortaan Leeuwse riolen

De gemeenteraad heeft op 26 oktober beslist om Riobra als toekomstige rioolbeheerder aan te stellen.

Door de stopzetting van IWVB eind 2017 dienen de gemeenten-aandeelhouders van IWVB een nieuwe watermaatschappij aan te stellen voor de distributie van het drinkwater vanaf 1 januari 2018.  Reeds eerder werd meegedeeld dat Sint-Pieters-Leeuw ‘De Watergroep’ koos voor de distributie van het drinkwater.

 Naast de waterdistributie was ook het rioolbeheer een taak die Vivaqua op zich nam, op contractuele basis. Bij de uittreding uit Vivaqua is overeengekomen om ook dit stop te zetten.  Bijgevolg diende de gemeente ook een nieuwe operator voor het rioolbeheer aan te stellen. 

 Net zoals voor de waterdistributie kwam er met verschillende andere gemeenten uit de Vlaamse rand een marktbevraging, ondersteund door BDO. Uit deze vergelijking kwam Riobra als beste kandidaat naar voren, voornamelijk omdat zij de volledige uitstaande leningen van de gemeente bij Vivaqua voor de rioolinvesteringen uit het verleden (ca. 5 miljoen  euro) overnemen. 

 Daarenboven  vindt de gemeente het toekomstgericht nuttig  om verschillende nutsleidingen onder te brengen bij één operator op het terrein. Kiezen voor Riobra, die werkt met Infrax (Fluvius) voor het uitvoeren van de activiteiten op terrein, is dan ook een logische stap.

 Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw zullen hier weinig of niets van merken. Riobra neemt de huidige projecten en het personeel over. 

 Voorstelling van Riobra en Infrax 

 Riobra is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking. De maatschappelijke zetel van Riobra is gevestigd in Lubbeek. 

 Riobra werd opgericht op 25 november 2005 voor een duurtijd van 18 jaar. De huidige duur van de opdrachthoudende vereniging loopt dus tot 24 november 2023. De vennoten van Riobra zijn 25 gemeenten in Vlaams Brabant die het beheer van hun rioleringsstelsel aan Riobra hebben toevertrouwd.

 De  operationele activiteiten van Riobra worden sinds medio 2011 uitgevoerd door de werkmaatschappij Infrax.  Infrax staat in voor  de aanleg en het onderhoud van de ondergrondse leidingen voor  elektriciteit, gas, kabel en riolering van desbetreffende gemeenten.  In 83 gemeenten is Infrax verantwoordelijk voor het beheer van een rioleringsnet met een lengte van 10.950 km. Infrax is daarmee de grootste gemeentelijke rioolbeheerder in Vlaanderen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?