Van Ginderderdeuren: Problemen ‘Voorlopige Bewindvoering’ gevolg van slordigheid

Na de vordering van het parket en de burgerlijke partijen kwam de verdediging van Filip Van Ginderdeuren zelf en zijn helper ex-wijkagent J.P., aan het woord.

Het openbaar ministerie had 3 jaar effectieve gevangenis en 5000 € boete gevorderd tegen gewezen advocaat en schepen Filip Van Ginderdeuren. Tegen de gepensioneerde wijkagent J.P. werd een gevangenisstraf van 6 maand met uitstel gevorderd.

Het parket vervolgt Van Ginderdeuren voor 27 feiten van verduistering, 5 feiten van valsheid in geschriften, 11 feiten van oplichting, voor misbruik van de zwakke toestand van één persoon en voor feiten van aanmatiging van de titel van advocaat, nadat hij al geschrapt was van de balie.

Meester Sven De Baere pleitte dat er de eerste 10 jaren geen problemen waren met het advocatenkantoor van Van Ginderdeuren. “Hij ging vanaf 2007 in op vraag van vrederechters omdat er in Brussel weinig Nederlandstalige advocaten waren die de taak van voorlopig bewindvoerder op zich konden nemen. Maar na enkele jaren liep het uit de hand. Hij structureerde zijn activiteit slecht. Zijn kantoor werd een ‘kot waar een kat haar jongen niet meer vindt’. Was het zijn persoonlijkheid, heeft hij zichzelf verkeerd ingeschat dat hij het allemaal kon runnen? Komt het omdat hij er naast zijn advocatenpraktijk ook voorlopige bewindvoering bij nam? Hij heeft zeker niet op de voorlopige bewindvoering gepirateerd om zijn kantoor recht te houden. En op een bepaald moment liet hij zich in de gemeentepolitiek trekken. Ook daar moet je het zonder administratieve hulp waarmaken. Hij trok een eerste keer aan de handrem want de voorlopige bewindvoering was er te veel aan geworden. De balie greep in nadat er grondige nalatigheid in het beheer van zijn kantoor werd vastgesteld en plaatste het zelf onder een voorlopige bewindvoering. De stafhouder nam de afwikkeling van de dossiers in handen.”

Burn-out

De stafhouder stelde vast dat Van Ginderdeuren niet in staat was om zijn kantoor te beheren. In zijn kantoor heerste een chaotische toestand. Er lagen bergen dossiers en vele briefwisseling bleef onbeantwoord. “Dit wijst allemaal op symptomen van vluchtgedrag en alles wijst er op dat hij afgleed naar een depressie en een burn-out”, zegt de advocaat.

“Het parket en de burgerlijke partijen noemen mijn cliënt een verschrikkelijke advocaat die zijn verplichting tegenover kwetsbare mensen niet uitvoerde. We vragen ons af of de aangehaalde feiten wel strafrechtelijke inbreuken uitmaken. Er heeft alvast niemand een boterham minder moeten eten. Dat verschillende partijen niet betaald werden terwijl het geld beschikbaar was op de derdenrekening was gewoon een gevolg van wanbeheer. Dat je rekeningen niet betaalt wil niet zeggen dat je het geld hebt afgewend van het doel en in eigen zak steekt. In de betrokken dossiers is alles uitgebeend om maar verduistering te kunnen bewijzen.”

“Het was een courante praktijk dat er provisies op de derdenrekeningen werden gestort om latere kosten zoals een begrafenis te kunnen betalen. Die werkwijze is later door een wetswijziging voor een termijn van 6 maanden zelfs wettelijk geworden. De provisiesom werd dikwijls ook niet volledig aangewend en de rest bleef op de rekening staan, dat is de fout die hij maakte. Is het daarom strafbaar? Wat er na de overname van de dossiers door de balie met het geld gebeurde, weten we niet.”

Inboedel

Volgens het parket en burgerlijke partijen zouden er goederen en geld verdwenen zijn uit woningen van mensen die onder voorlopige bewindvoering vielen. “Soms moest de inboedel verkocht worden om rekening van het rustoord te betalen of moest het appartement gewoon leeg gemaakt worden voor verder verhuur. Zijn vader en moeder hielpen daarbij en kregen daarvoor betalingen. Afvalcontainers en schoonmaak kosten veel geld. De kosten werden meegedeeld aan de vrederechter. Meestal ging het echter om beperkte bedragen”, zegt de advocaat.

Roddels

Zo werd er geroddeld dat er geld was gestolen, er was sprake van een Zwitserse rekening maar dat klopt niet, er is daarover geen spoor  te vinden in het dossier. Er is ook geen spoor te vinden van cash geld dat zou vervreemd zijn. In de chaos heeft hij zichzelf slecht enkele honderden euro per vergissing uitbetaald. Hij nam nooit een dossier aan met de bedoeling mensen uit te persen. Maar die grove nalatigheden hebben hem zijn job gekost. Het is zelfs zo dat hij in zijn slordigheid voor veel geld aan erelonen vergat aan te rekenen.”

Onrechtmatig gebruik van titel

Filip Van Ginderdeuren ontkent dat hij zich na zijn schrapping door de balie nog uitgaf als advocaat. . “Hij had een juridisch adviesbureau opgericht. Omdat hij niet kon pleiten liet hij zich bijstaan door collega’s. Hij pleegde geen valsheid in geschrifte want zijn briefwisseling vermeldde ook alleen dat  ze uitgaan van een Juridisch advieskantoor.”

Opschorting

De verdediging vond de strafvordering van het parket veel te zwaar. “Mijn cliënt beseft dat hij veel sneller had moeten communiceren, zodat het niet zo ver zou gekomen zijn. Een strafblad met een gevangenisstraf, zelfs met uitstel zou zijn  sociale integratie belemmeren. Nu heeft hij een mooie CV die hij later bij het zoeken naar werk voor kan leggen".

Politiek

Van Ginderdeuren kreeg het laatste woord. Hij benadrukte dat de anonieme klachten afkomstig waren van zijn partijgenoten. Een aantal leden van de Lennikse blauwe partij legden later verklaringen af dat de schepen onbetrouwbaar was zonder enig bewijs van strafbare feiten aan te voeren. “Ze hebben van alles uitgevonden. De zaak heeft veel commotie veroorzaakt. Ik heb van in het begin open kaart gespeeld. Ik heb nooit iemand onder druk gezet om mij geld te geven. In deze zaak is er veel door elkaar gehaald”. De man is voor een eventuele depressie nooit hulp gaan zoeken.

Wijkagent

Filip Van Ginderdeuren liet zich regelmatig vergezellen door de gepensioneerde rijkswachter en wijkinspecteur J.P. Zijn advocaat pleitte dat de man geen weet had van eventuele malversaties van de gewezen advocaat. “Hij kreeg voor zijn werk eerst kleinere bedragen, daarna wat meer. Het parket heeft geen bewijzen tegen mijn cliënt en baseert zich louter op zijn verklaringen en op die van Van Ginderdeuren om hen schuldig te verklaren. Hij deed ook geen buitensporige uitgaven. Mijn cliënt vraagt de vrijspraak. Hij is er kapot van dat hij hiervan beschuldigd wordt.” J.P. kon niet aanwezig zijn wegens medische redenen.

Afloop

De rechter spreekt zich uit op 11 maart.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?