UZ Jette door aanpassing bereikbaar zonder lage-emissiezone

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft recent enkele aanpassingen gedaan aan de lage-emissiezone, grenzend aan de Vlaamse Rand. Dit heeft onder andere een belangrijke impact op de toegankelijkheid van het UZ Jette.

De term lage-emissiezone of Low Emission Zone (LEZ) wordt gebruikt om een zone aan te duiden waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden. Het is een maatregel om de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren. Het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een lage-emissiezone.

Toegankelijkheid UZ Jette

Begin mei heeft de vervoerregioraad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkele aanpassingen gedaan aan de lage-emissiezone, grenzend aan de Vlaamse rand. Een belangrijke aanpassing betreft onder andere de bereikbaarheid van het ziekenhuis UZ Jette: deze is bereikbaar zonder lage-emissiezone.

Via de algemene LEZ- kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je de gedetailleerde afbakening nakijken, inclusief de nieuwe aanpassingen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?