UZ Brussel brengt patiënten en huisdieren samen in Villa Samson

JETTE - Met uitzondering van assistentiehonden maakt het dier in België geen deel uit van het bezoekrecht van de patiënt. Zelfs niet als dat dier het enige familielid is dat die patiënt heeft. Om toch tegemoet te komen aan die patiëntenbehoefte bouwt het UZ Brussel als eerste in België op de campus Jette de bijzondere Villa Samson, een plaats waar huisdieren en patiënten elkaar onbezorgd kunnen ontmoeten. Peter van het project is Danny Verbiest, de geestelijke vader van de TV-hond Samson. Villa Samson wordt volledig gefinancierd met giften en sponsors. Deze week werd de fondsenwervingscampagne gestart.

Villa Samson wordt naast het ziekenhuis gebouwd, vlak naast een bos. De patiënten die hun dier willen zien, kunnen via ziekentransport naar het huis gebracht worden en terug. Patiënten die mobiel genoeg zijn kunnen bij goed weer zelfs een kleine wandeling maken in het bos naast Villa Samson.

Tijdens de bezoekuren krijgt de patiënt de kans om zijn of haar huisdier te ontmoeten in een daarvoor speciaal ingericht gebouw. Familieleden of vrienden kunnen op bezoek komen met het huisdier van de patiënt. Zo kunnen ze samen in Villa Samson van elkaars bezoek en aanwezigheid genieten. Voor mensen die niemand meer hebben wordt er een opvangservice gezocht in een kennel in de buurt. De verzorgers van die kennel komen dan met het dier tot bij de patiënt.

Daarnaast maakt Villa Samson het mogelijk om een Animal Assisted Therapy-programma op te starten waarbij niet alleen de eigen huisdieren, maar ook andere getrainde ‘therapeutische’ dieren kunnen ingezet worden. Deze Animal Assisted Therapy kunnen van grote betekenis zijn voor de behandeling van mishandelde kinderen, bij autisme, bij depressie, eetstoornissen, lees- en concentratieproblemen of bij kankerpatiënten.

Villa Samson zal 8 bezoekkamers tellen en een multifunctionele ruimte omvatten. Heel speciaal zal het UZ Brussel kamers inrichten in een huiselijke sfeer voor palliatieve begeleiding, zodat het mogelijk is om de laatste wens te vervullen: samenzijn met de dichtste familie en het lievelingsdier bij het levenseinde.

Als de familie op bezoek komt met het huisdier, kost het gebruik van Villa Samson niets. Als er een kennel moet ingeschakeld worden zal een sociale bijdrage gevraagd worden afhankelijk van het inkomen van de patiënt. Het UZ Brussel hoopt om eind 2016 de eerste patiënten en hun huisdieren te kunnen verwelkomen. Daarmee wordt het UZ Brussel het eerste ziekenhuis in België dat structureel dierenbezoekrecht organiseert voor zijn patiënten.

Giften zijn noodzakelijk

De kosten om Villa Samson te bouwen en in te richten zijn geraamd op 1 miljoen euro. Om dit project te financieren wordt geen beroep gedaan op de overheid of op bestaande eigen middelen, wél op giften en sponsoring. De eerste gift komt van de peter van het project zelf, Danny Verbiest, die de naam van zijn geesteskind Samson aan het project gaf. Met zijn steun kan de architect nu al de plannen uittekenen. Om de rest van het project en de werking van Villa Samson te financieren zijn blijvend giften nodig. Wie dit project wil steunen kan een gift overmaken op rekeningnummer BE75 3630 9458 5851 of online op www.vriendvoorhetleven.be.

Wat zegt de wetenschap?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een huisdier een belangrijke rol kan spelen bij het genezingsproces. Wanneer iemand met zijn lievelingsdier in contact komt, verlagen bloeddruk, het hartritme, de actie van het sympatisch zenuwstelsel en dus ook de stresshormonen. Ook triglyceriden en het cholesterolgehalte dalen. De interactie stimuleert ‘happy feeling’ en ‘bindings’ hormonen zoals dopamine, oxytocine en Beta-endorfines. Het zorgt ervoor dat mensen blijven bewegen of bewegingen maken die ze niet zouden doen bij bedlegerigheid. Uiteraard biedt het dier ook troost, afleiding en hoop in moeilijke dagen. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat patiënten met huisdieren die recupereren van zware ingrepen een gemiddeld langere overlevingsduur hebben dan de patiënten zonder huisdier.

Buitenland geeft inspiratie

In de rest van de wereld zijn er al tal van projecten die de band tussen mens en dier respecteren. Die projecten bestaan soms al decennia lang, sommige gaan zo ver als 1830 (Verenigd Koninkrijk) en WO II (Charles Mayo van de Mayo Clinic). Dichter bij huis is er het Emma Kinderziekenhuis van het UMC Amsterdam dat al sinds de jaren ’70 dieren van de kinderboerderij binnen in het ziekenhuis brengt voor therapeutische doeleinden. Sinds 2005 organiseren zij ook bezoekrecht van huisdieren in een speciale speelkamer. Er heeft zich nog geen enkel incident voorgedaan in het UMC Amsterdam. Sinds 2007 organiseert het Wilhelmina Kinderziekenhuis van Utrecht ook dierenbezoek. De Nederlandse collega’s zullen het UZ Brussel adviseren in het uitwerken van protocollen en procedures rond de organisatie van dierenbezoekrecht.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?